Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEBSITE
Nghiên cứu khoa học Giảng viên; Tin tức; Thông báo
Thống báo tuyển chọn đề tài cấp bộ 2019

Kính chào Quý Thầy/Cô các đơn vị và các Anh/Chị Trợ lý Khoa,

Phòng Hợp tác - Quản lý khoa học trân trọng chuyển tiếp đến Quý đơn vị thông báo về việc tuyển chọn đề tài cấp Bộ năm 2019.
Ngày 25/9/2018 Bộ GDĐT đã ban hành Quyết định số 3824/QĐ-BGDĐT phê duyệt danh mục đề tài đặt hàng cấp bộ năm 2019 để đưa ra tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện. Quyết định này đã được đưa lên Công thông tin điện tử của Bộ.
Để triển khai tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, Phòng xin gửi đến Quý đơn vị:
1. Quyết định 3824/QĐ-BGDĐT kèm theo danh mục đề tài đưa ra tuyển chọn.
Danh mục đính kèm 3
2. Công văn số 4430/BGDĐT-KHCNMT ngày 25/9/2018 hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài cấp bộ 2019.