Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Chương trình đào tạo
Điều chỉnh chuẩn đầu ra cho Ngành Ngôn ngữ Anh

*[CẬP NHẬT NGÀY 01/01/2017] Cập nhật lại hệ thống điểm mới của Cambridge Assessment. Trong đó điểm BEC Vantage từ 45 trở thành 145, điểm FCE từ 80 thành 180.

*Bản gốc của công văn đã được phê duyệt: Bấm vào đây 

Nhằm đào tạo sinh viên tốt nghiệp ra trường đạt các chuẩn về kiến thức, kỹ năng, thái độ đáp ứng nhu cầu của xã hội, tiếp cận tốt với thị trường lao động quốc tế, Khoa Ngoại ngữ hiện đang áp dụng cả hai chuẩn đầu ra: năng lực ngôn ngữ và chuyên môn nghiệp vụ đối với sinh viên Ngành Ngôn ngữ Anh (Hệ Đại học Chính quy và Liên thông từ CĐ lên ĐH). Căn cứ đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020” của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm thống nhất hệ thống đánh giá chuẩn đầu ra và mở rộng các hình thức dạng bài kiểm tra, Khoa Ngoại ngữ áp dụng chuẩn đầu ra cho sinh viên theo khung tham chiếu châu Âu, cụ thể như sau:

  1. Tiêu chí năng lực ngôn ngữ:

Sinh viên tốt nghiệp đạt trình độ C1 Khung tham chiếu châu Âu với các tiêu chí sau:

-          Có khả năng hiểu đa dạng các loại văn bản dài và phức tạp, nhận biết được các hàm ý. Biểu hiện khả năng ngôn ngữ một cách tự nhiên, thuần thục mà không gặp phải nhiều khó khăn.

-          Sử dụng ngôn ngữ linh hoạt và hiệu quả phục vụ trong các mục đích xã hội, học tập hay công việc.

-          Có khả năng dùng các câu có cấu trúc chặt chẽ, rõ ý về những đề tài phức tạp, sử dụng linh hoạt các thành phần câu, từ nối câu và các cụm từ chức năng.

Hình thức đánh giá:

-          Sinh viên có thể tham dự các kì thi TOEFL, IELTS, FCE, CAE …. do các tổ chức khảo thí như  ETS, Cambridge ESOL, British Council, IDP và các bài thi tương đương khác do Nhà trường tổ chức.

-          Điểm qui chiếu sang trình độ C1 khung tham chiếu châu Âu do Bộ phận chuyên môn của Khoa xét đề nghị căn cứ vào các bảng qui đổi http://british-study.com, TOEIC Equivalence Tables, Oxford University Placement Test.

Khóa đầu vào

TOEFL

IELTS

FCE

CAE

TOEL IBT

Ghi chú

Khóa 2009, 2010, 2011 và 2012

525+

5.5+

>180

Pass

80+

 

Khóa 2013 trở đi

535+

6.0+

>180

Pass

85+

 

  2.  Tiêu chí về chuyên môn, nghiệp vụ

-          Sinh viên tham dự các kì thi về chuyên môn nghiệp vụ do tổ chức khảo thí Cambridge ESOL.

Chuyên ngành

Bài thi

Ghi chú

Tiếng Anh thương mai

Sinh viên Đạt B1 của Kỳ thi BEC Vantage

 >=145 điểm

Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh

Sinh viên Đạt Mức độ 3 (Band 3) của ít nhất 2 phần thi (Module) của Kỳ thi TKT