Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Danh sách đăng ký xét tuyển nv2/2013 (cập nhật ngày 11/09/2013)
Đại học - Cao đẳng
Danh sách đăng ký xét tuyển nv2/2013 (cập nhật ngày 11/09/2013)

Thí sinh theo dõi danh sách đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2:

Danh sách hồ sơ không hợp lệ nộp qua đường bưu điện: <ở đây>

Lưu ý: danh sách được sắp theo thứ tự: Mã trường, Khối, Số báo danh.