Skip Ribbon Commands
Skip to main content
TB điểm chuẩn nguyện vọng 1 - kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2013
Đại học - Cao đẳng
TB điểm chuẩn nguyện vọng 1 - kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2013

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Mở Tp. HCM thông báo điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2013 như sau:

Lưu ý:

1. Dự kiến nhà trường sẽ thông báo xét tuyển nguyện vọng 2 từ ngày 23/08/2013

2. Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 CHƯA nhận được Giấy báo trúng tuyển cũng đến trường làm thủ tục nhập học từ ngày 20 đến 22 tháng 8 năm 2013.

3. Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1, xem hướng dẫn nhập học: <ở đây>

Tên ngành


ngành

Khối thi

Điểm trúng tuyển NV1

Ghi chú

Khoa học máy tính

D480101

A

14,5

 

A1

14,5

 

D1

14,5

 

CNKT công trình XD

D510102

A

14,5

 

A1

14,5

 

Công nghệ sinh học

D420201

A

17,5

 

A1

17,5

 

B

17,5

 

Quản trị kinh doanh

D340101

A

18,0

 

A1

18,0

 

D1

18,0

 

Kinh tế

D310101

A

17,5

 

A1

17,5

 

D1

17,5

 

Tài chính  Ngân hàng

D340201

A

16,5

 

A1

16,5

 

D1

16,5

 

Kế toán

D340301

A

17,5

 

A1

17,5

 

D1

17,5

 

Hệ thống thông tin quản lý

D340405

A

14,5

 

A1

14,5

 

D1

14,5

 

Luật kinh tế

D380107

A

18,5

 

A1

18,5

 

C

18,5

 

D1

18,5

 

Đông Nam Á học

D220214

A

17,5

 

A1

17,5

 

C

17,5

 

D1

17,5

 

D4

17,5

 

Xã hội học

D310301

A

14,5

 

A1

14,5

 

C

14,5

 

D1

14,5

 

Công tác Xã hội

D760101

A

14,5

 

A1

14,5

 

C

14,5

 

D1

14,5

 

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

26,0

 Ngoại ngữ hệ số 2

Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

D1

20,0

 Ngoại ngữ hệ số 2

D4

20,0

 Ngoại ngữ hệ số 2

Ngôn ngữ Nhật

D220209

D1

23,5

 Ngoại ngữ hệ số 2

D4

23,5

 Ngoại ngữ hệ số 2

D6

21,0

 Ngoại ngữ hệ số 2