Skip Ribbon Commands
Skip to main content
TB Điểm trúng tuyển nguyện vọng 2/2013
Đại học - Cao đẳng
TB Điểm trúng tuyển nguyện vọng 2/2013
Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Mở Tp.HCM thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 2, kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2013 như sau:

Lưu ý:

- Thí sinh trúng tuyển CHƯA nhận được Giấy báo trúng tuyển cũng đến trường làm thủ tục nhập học ngày 20 và 21/09/2103 theo hướng dẫn sau: <Chi tiết>

- Danh sách thí sinh trúng tuyển:  <chi tiết>

Tên ngành


ngành

Khối thi

Điểm trúng tuyển NV2

Ghi chú

Khoa học máy tính

D480101

A

19,0

 

A1

19,0

 

D1

19,0

 

CNKT công trình XD

D510102

A

18,5

 

A1

18,5

 

Công nghệ sinh học

D420201

A

19,5

 

A1

19,5

 

B

19,5

 

Quản trị kinh doanh

D340101

A

20,0

 

A1

20,0

 

D1

20,0

 

Kinh tế

D310101

A

18,0

 

A1

18,0

 

D1

18,0

 

Tài chính  Ngân hàng

D340201

A

19,0

 

A1

19,0

 

D1

19,0

 

Kế toán

D340301

A

19,5

 

A1

19,5

 

D1

19,5

 

Hệ thống thông tin quản lý

D340405

A

18,0

 

A1

18,0

 

D1

18,0

 

Luật kinh tế

D380107

A

21,5

 

A1

21,5

 

C

21,5

 

D1

21,5

 

Xã hội học

D310301

A

18,5

 

A1

18,5

 

C

18,5

 

D1

18,5

 

D6

18,5

 

Công tác Xã hội

D760101

A

16,5

 

A1

16,5

 

C

16,5

 

D1

16,5

 

Ngôn ngữ Nhật

D220209

D1

26,0

Ngoại ngữ hệ số 2

D4

26,0

D6

26,0