Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin đào tạo
V/v đăng ký thực tập lại/thực tập bổ sung khóa 2014 dành cho sinh viên ngành Đông Nam Á học và Xã hội học
Văn phòng khoa thông báo sinh viên khóa 2014 ngành ĐNAH và XHH đăng ký thực tập tốt nghiệp (dành cho sinh viên thực tập chưa đạt hoặc chưa thực tập vào học kỳ 1 NH 2017 - 2018)
1. Sinh viên điền đầy đủ đơn đăng ký (đính kèm) và gửi về email: linh.nt@ou.edu.vn (cô Thái Linh) với tiêu đề ĐĂNG KÝ THỰC TẬP BỔ SUNG_HỌ TÊN_MSSV.
2. Hạn chót nhận đơn: 15h ngày 26/12/2017 (Thứ Hai)
3. Sau khi tổng hợp, khoa sẽ trình phòng QLĐT mở môn và sẽ thông báo cho sinh viên đăng ký trực tuyến.
4. Khoa không giải quyết các vấn đề trễ hạn.

Trân trọng.
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Số điện thoại: 08.38386616

Email:khoaxcd@ou.edu.vn