Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động sinh viên
THI XẾP LỚP DỰ BỊ CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH KT-KT
Nhằm mục tiêu hướng sinh viên theo học các chứng chỉ chuyên nghiệp, giúp sinh viên nâng cao khả năng tiếng anh, đặc biệt là tiếng anh chuyên ngành kế toán – kiểm toán, và định hướng cho các sinh viên năm nhất về cách thiết lập mục tiêu trong ngành nghề để có một kế hoạch học tập mang lại hiệu quả tốt hơn, Câu lạc bộ A&A tổ chức thi xếp lớp cho học thuật về từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành khoa Kế toán - Kiểm toán.

Địa điểm: P.511, Cơ sở Nguyễn Kiệm

Thời gian: 8h00, 05/03/2017

Đối tượng tham gia: Tất cả sinh viên trường ĐH Mở TPHCM, đặc biệt là sinh viên khoa Kế toán - Kiểm toán

Đăng ký tham gia thi xếp lớp tại đây