Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đội ngũ giảng viên Khoa Kế Toán - Kiểm Toán

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU VÀ BÁN CƠ HỮU

1. Vũ Hữu Đức

Giảng viên chính, Phó giáo sư, Tiến sĩ 

Phó hiệu trưởng ĐH Mở TP.HCM

Điện thoại: 0908.197.083

 Email: duc.vh@ou.edu.vn

Môn học giảng dạy:

  • Nguyên lý kế toán
  • Kiểm toán
  • Kế toán quản trị
  • Kiểm toán nội bộ


2. Lê Thị Khoa Nguyên

Giảng viên chính, Tiến sĩ 

Phụ trách Ngành Kế toán

Điện thoại: 0913.768.950   

Email: lekhoanguyen1@yahoo.com

Môn học giảng dạy:

  • Nguyên lý kế toán
  • Kế toán tài chính
  • Kế toán chi phí

 
 


3. Hồ Hữu Thụy

Tiến sĩ, CPA

Trưởng khoa Kế toán - Kiểm toán 

ĐH Mở TP.HCM

Điện thoại: 0902.844.414

Email: thuy.hh@ou.edu.vn

Môn học giảng dạy:

  • Kiểm toán
  • Kế toán quốc tế


 
4. Ngô Hoàng Điệp

Nghiên cứu sinh 

Giảng viên, Phụ trách bộ môn 

Kế toán tài chính và Kế toán thuế

Điện thoại: 0909.234.460 / 0911.434.460   

Email: diep.nh@ou.edu.vn

Môn học giảng dạy:

  • Kế toán tài chính
  • Kế toán và lập báo cáo thuế

 
 
5. Lê Thị Thanh Xuân

Nghiên cứu sinh, CPA

Giảng viên, Phụ trách bộ môn 

Kiểm toán

Điện thoại: 0918.329.620   

Email: xuan.ltt@ou.edu.vn

Môn học giảng dạy:

  • Kiểm toán
  • Kiểm toán hoạt động
  • Kiểm soát nội bộ

6. Trần Tuyết Thanh

Thạc sĩ 

Giảng viên, Phụ trách bộ môn 

Nguyên lý kế toán

Điện thoại: 0902.617.817

Email: thanh.tt@ou.edu.vn

Môn học giảng dạy:

  • Nguyên lý kế toán
  • Kế toán tài chính
 
 
7. Vũ Quốc Thông

Nghiên cứu sinh

Giảng viên, Phụ trách bộ môn 

Hệ thống thông tin kế toán

Điện thoại: 0916.682.626   

Email: thong.vq@ou.edu.vn

Môn học giảng dạy:

  • Hệ thống thông tin kế toán
  • Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
  • Nguyên lý kế toán


8. Hoàng Huy Cường

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

Điện thoại: 0985.036.193   

Email: cuong.hh@ou.edu.vn

Môn học giảng dạy:

  • Kế toán doanh nghiệp
  • Kế toán tài chính
  • Kế toán chi phí


 
 

9. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

Điện thoại: 0908.363.434   

Email: hanh.nth@ou.edu.vn

Môn học giảng dạy:

  • Kế toán tài chính
  • Kế toán và lập báo cáo thuế
              Lý lịch khoa học
 

10. Nguyễn Thị Ngọc Điệp

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

Điện thoại: 0903.935.507

Email: diep.ntn@ou.edu.vn

Môn học giảng dạy:

  • Kế toán tài chính
  • Kế toán và lập báo cáo thuế
 
 
11. Đinh Thị Thu Hiền

Thạc sĩ, CPA

Giảng viên

Điện thoại: 0983.207.665   

Email: hien.dtt@ou.edu.vn

Môn học giảng dạy:

  • Kiểm toán
  • Kế toán quốc tế
  • Nguyên lý kế toán
 
12. Dương Trọng Nhân

Thạc sĩ

Giảng viên

Điện thoại: 0963.991.960

Email: nhan.dt@ou.edu.vn

Môn giảng dạy:

  • Hệ thống thông tin kế toán
  • Kế toán chi phí
  • Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
 
 
13. Lý Nguyễn Thu Ngọc

Thạc sĩ

Giảng viên

Điện thoại: 0907.707.736

Email: ngoc.lnt@ou.edu.vn

Môn học giảng dạy:

  • Nguyên lý kế toán
  • Kế toán quản trị
 

14. Nguyễn Bảo Châu

Thạc sĩ

Giảng viên

Điện thoại: 0909.638.499

Email: chau.nb@ou.edu.vn

Môn học giảng dạy:

  • Nguyên lý kế toán
  • Kế toán quốc tế
  • Kế toán quản trị
 
 
15. Nguyễn Hoàng Phi Nam

Thạc sĩ

Giảng viên

Điện thoại: 0983.578.801

Email: nam.nhp@ou.edu.vn

Môn học giảng dạy:

  • Nguyên lý kế toán
  • Hệ thống thông tin kế toán


 

16. Phạm Minh Vương

Thạc sĩ, ACCA

Giảng viên

Điện thoại: 0939.485.051

Email: vuong.pm@ou.edu.vn

Môn học giảng dạy:

  • Kiểm toán
  • Kế toán quản trị
  • Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp


 
 
17. Phạm Thị Phương Thảo

Thạc sĩ

Giảng viên

Điện thoại: 0908.606.607

Email: thao.ptph@ou.edu.vn

Môn học giảng dạy:

  • Nguyên lý kế toán
  • Kế toán ngân hàng


 
18. Trần Thị Vinh

Thạc sĩ, CPA

Giảng viên

Điện thoại: 0939.178.910

Email: vinh.tt@ou.edu.vn

Môn học giảng dạy:

  • Kiểm toán
  • Nguyên lý kế toán
  • Kế toán quốc tế


 
 
19. Trần Minh Ngọc

Thạc sĩ

Giảng viên

Điện thoại: 0918.210.436

Email: ngoc.tm@ou.edu.vn

Môn học giảng dạy:

  • Nguyên lý kế toán
  • Hệ thống thông tin kế toán
              Lý lịch khoa học
 
20. Hồ Thị Bích Nhơn

Thạc sĩ

Giảng viên

Điện thoại: 0988.348.468

Email: nhon.htb@ou.edu.vn

Môn học giảng dạy:

  • Kế toán tài chính

 

************************************************************************************************************************

21. Hồ Sỹ Tuy Đức

Thạc sĩ (ĐH Texas tại Dallas, Richarson, Texas, Hoa Kỳ)

Giảng viên bán cơ hữu, Phụ trách bộ môn Kế toán quản trị

Điện thoại: 0983.173.948   Email: tuyduc2002@gmail.com

Lý lịch khoa học

22. Trần Khánh Lâm

Tiến sĩ (ĐH Kinh tế TPHCM)

Giảng viên bán cơ hữu

Lý lịch khoa học

23. Nguyễn Hữu Ái

Thạc sĩ (ĐH Kinh tế TPHCM)

Giảng viên bán cơ hữu

Lý lịch khoa học

24. Đỗ Thị Liên Chi

Thạc sĩ (ĐH Kinh tế TPHCM)

Giảng viên bán cơ hữu

Lý lịch khoa học

25. Vũ Bảo Quốc

Thạc sĩ (ĐH Curtin, Úc)

Giảng viên bán cơ hữu

Lý lịch khoa học

26. Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Nghiên cứu sinh (ĐH Kent, Anh Quốc)

Giảng viên bán cơ hữu

Lý lịch khoa học

20. Nguyễn Hoàng Phi Nam

Thạc sỹ (ĐH Mở TP.HCM)

Giảng viên

Điện thoại: 0983.578.801   Email: nam.nhp@ou.edu.vn

Môn học giảng dạy:

 • Nguyên lý kế toán
 • Hệ thống thông tin kế toán
Lĩnh vực nghiên cứu:
 • Kế toán tài chính
 • Hệ thống thông tin kế toán
Lý lịch khoa học
20. Nguyễn Hoàng Phi Nam

Thạc sỹ (ĐH Mở TP.HCM)

Giảng viên

Điện thoại: 0983.578.801   Email: nam.nhp@ou.edu.vn

Môn học giảng dạy:

 • Nguyên lý kế toán
 • Hệ thống thông tin kế toán
Lĩnh vực nghiên cứu:
 • Kế toán tài chính
 • Hệ thống thông tin kế toán
Lý lịch khoa học
20. Nguyễn Hoàng Phi Nam

Thạc sỹ (ĐH Mở TP.HCM)

Giảng viên

Điện thoại: 0983.578.801   Email: nam.nhp@ou.edu.vn

Môn học giảng dạy:

 • Nguyên lý kế toán
 • Hệ thống thông tin kế toán
Lĩnh vực nghiên cứu:
 • Kế toán tài chính
 • Hệ thống thông tin kế toán
Lý lịch khoa học
20. Nguyễn Hoàng Phi Nam
 

 

 
Số lượt truy cập
00628336