Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tuyển dụng; Thông báo
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY MISA 2018

Chào các em sinh viên,

Khoa Kế toán - Kiểm toán trân trọng thông tin đến các em sinh viên về chương trình tuyển dụng nhân sự của công ty Misa. 

Các bạn sinh viên xem file đính kèm để tìm hiểu chi tiết về vị trí tuyển dụng, nội dung công việc cũng như yêu cầu ứng tuyển viên.

Trân trọng thông báo!