Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức
Kế hoạch học và thi môn Báo cáo chuyên đề - Khóa 2013

Văn phòng khoa gửi tài liệu chuẩn bị cho buổi báo cáo chuyên đề. 

- Định hướng nghề nghiệp

Sinh viên khởi nghiệp 

- Kỹ năng xin việc và làm việc của nhân viên kế toán

- Những sai sót gian lận phổ biến trong báo cáo tài chính.

Một số thông báo trước đây:

Khoa Kế toán - Kiểm toán thông báo về Kế hoạch học và thi môn Báo cáo chuyên đề - dành cho sinh viên khóa 2013

 Sinh viên xem Kế hoạch tại đây

 

 

 
Số lượt truy cập
00628341