Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Phát triển nghề nghiệp
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH CỦA CÔNG TY MISA 2018

Chào các em sinh viên,

Khoa Kế toán - Kiểm toán trân trọng thông tin đến các em sinh viên về chương trình tuyển dụng THỰC TẬP SINH của công ty Misa. 

Các bạn sinh viên tải file đính kèm để tìm hiểu chi tiết về vị trí tuyển dụng, nội dung công việc cũng như yêu cầu ứng tuyển viên.

THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP CỦA CÔNG TY MISA 2018

Trân trọng thông báo!