Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin đào tạo; Thông báo; Tin tức; Đào tạo
THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HK1 NĂM HỌC 2023-2024
Chào các bạn sinh viên,
Khoa Kế toán - Kiểm toán trân trọng thông báo danh sách phân công Giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho Sinh viên ngành Kế toán và Kiểm toán, HK 1 Năm học 2023-2024 theo file đính kèm sau:

DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN THỰC TẬP NGÀNH KẾ TOÁN

DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN THỰC TẬP NGÀNH KIỂM TOÁN

Sinh viên tải file đính kèm trên để nắm được thông tin về Giảng viên phụ trách hướng dẫn thực tập tốt nghiệp và thực hiện đầy đủ nội dung thực tập theo yêu cầu.
Chúc các bạn hoàn thành tốt đợt thực tập tốt nghiệp!
Trân trọng!