Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Tin đào tạo; Tin tức
KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH KẾ TOÁN - HK 3 (2021-2022)

Khoa Kế toán - Kiểm toán thông tin để sinh viên kế hoạch thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán - HK3 (2021-2022), sinh viên tải file đính kèm tại link bên dưới để nắm được thông tin về kế hoạch thực tập tốt nghiệp.

Link tải kế hoạch thực tập tốt nghiệp ngành kế toán - văn bằng 2:

Lưu ý:

-   Kế hoạch thực tập này được cập nhật thường xuyên trên trang web của khoa Kế toán – Kiểm toán (http://www.ou.edu.vn/ktkt).

-   Mọi thắc mắc về kế hoạch thực tập, sinh viên có thể liên hệ đến số điện thoại của VP khoa Kế toán – Kiểm toán: (028).3838.6608  hoặc email: ktkt@ou.edu.vn