Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Tin tức
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HK2 - 2022 - 2023 - NGÀNH KẾ TOÁN
Chào các bạn sinh viên,
Khoa Kế toán - Kiểm toán trân trọng thông báo kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp ngành Kế toán - Học kỳ 2 - Năm học 2022-2023.
Sinh viên tải các file KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN 2223 và DANH SÁCH ĐĂNG KÝ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN 2223 bên dưới để biết thông tin chi tiết.

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN 2223
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN 2223

Chúc các bạn bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp thành công!
Trân trọng!