Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin đào tạo; Tin tức; Thông báo
HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - 2022-2023
Chào các bạn sinh viên tham gia thực tập tốt nghiệp đợt 1 - tháng 10 năm 2022,
Để phục vụ cho hoạt động thực tập và viết Báo cáo thực tập tốt nghiệp, các bạn tải tài liệu đính kèm để biết về quy định nộp bài, cách thức trình bày và tiêu chuẩn, yêu cầu khi nộp Báo cáo thực tập tốt nghiệp.
Tài liệu hướng dẫn thực tập tốt nghiệp - Ngành kế toán
Trân trọng!