Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Tin tức; Tin đào tạo
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HK3 - 2022 - 2023 - NGÀNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN
Chào các bạn sinh viên,
Khoa Kế toán - Kiểm toán thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp HK 3 năm học 2022-2023. 
Sinh viên tải file đính kèm bên dưới để đọc thông tin chi tiết và thực hiện theo kế hoạch.
KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HK 3 - 2022-2023
Lưu ý: Sinh viên đăng nhập bằng email do nhà trường cung cấp để tải file đính kèm.
Chúc các bạn hoàn thành tốt Thực tập tốt nghiệp!
Trân trọng!