Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Tin tức; Phát triển nghề nghiệp
KẾ HOẠCH HỘI THẢO TRỰC TUYẾN "GEN Z: TỰ TIN VÀ BỨT PHÁ TRONG NGÀNH KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN"
Khoa Kế toán - Kiểm toán trân trọng thông báo về KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO TRỰC TUYẾN với chủ đề "GEN Z: TỰ TIN VÀ BỨT PHÁ TRONG NGÀNH KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN" do Khoa Kế toán - Kiểm toán phối hợp với Tổ chức đào tạo Smart Train và Hiệp hội Kế toán công chứng Anh Quốc ACCA.
I. Mục tiêu:
- Hội thảo nhằm cập nhật những xu hướng phát triển theo các phân ngành: Kế toán – Kiểm toán, cơ hội và thách thức, lộ trình phát triển nghề nghiệp trên thế giới; cũng như thực tế ở Việt Nam & những thách thức với nghề
- Chia sẻ chìa khóa để thành công trong nghề Kế toán, kiểm toán: bằng cấp, kỹ năng, kiến thức, cũng như con đường lấy chứng chỉ hành nghề dành cho SV mới và sắp tốt nghiệp.
II. Đối tượng tham dự: (dự kiến 200 – 300 sinh viên)
- SV năm 2-3-4 muốn phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán
- SV năm 1 có quan tâm
III. Đơn vị tổ chức (dự kiến):
- Khoa Kế toán – Kiểm toán, Trường Đại học Mở Tp. HCM (OU)
- Tổ chức đào tạo Smart Train
- Hiệp hội Kế toán công chứng Anh Quốc ACCA
- Công ty Kiểm toán (cập nhật sau)
IV.Thời gian & hình thức: (dự kiến)
- Thời gian dự kiến: 19:00 – 20:30 Thứ Ba, 6/12/2022
- Hình thức tổ chức: Trực tuyến (Zoom Platform)

Sinh viên đọc thông tin chi tiết và thực hiện đăng kí tham dự tại file bên dưới.

FILE THÔNG TIN HỘI THẢO HCMCOUA&A - SMARTTRAIN

Trân trọng!