Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Tin tức; Tin đào tạo
THÔNG BÁO HẠN CUỐI ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HK1-2022-2023
Chào các bạn sinh viên,
Hôm nay ngày 23/09/2022 là hạn cuối để thực hiện đăng ký đề tài thực tập tốt nghiệp HK 1 - 2022-2023 theo Thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp và bảo vệ khóa luận học kỳ 1 năm học 2022-2023 đã thông tin đến các bạn vào ngày 29/08/2022.
Sinh viên chưa thực hiện đăng kí tên đề tài thực tập tốt nghiệp thì nhanh chóng truy cập link sau để tiến hành đăng kí và nhận được Thông tin về giảng viên hướng dẫn theo quy định.