Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức
Danh sách sinh viên đủ điều kiện đăng ký thi đầu ra B1, B2. Đợt tháng 07/2024

Khoa Kế toán - Kiểm toán thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện đăng ký thi đầu ra B1, B2. Đợt tháng 07/2024 (Cập nhật ngày 09/05/2024)

Mọi thắc mắc xin liên hệ: 1800 5858 84

Email: quanlydaotao@ou.edu.vn

Sinh viên xem danh sách ở đây

Trân trọng./.