Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức
Thông báo danh sách dự kiến xét học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2023-2024 (cập nhật)

Văn phòng Khoa Kế toán - Kiểm toán thông báo một số nội dung liên quan đến học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2023-2024
Sinh viên xem danh sách dự kiến chi tiết tại đây.

Phần I: Sinh viên vui lòng kiểm tra danh sách dự kiến xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2023-2024.

Phần II: Nếu có thắc mắc vui lòng gửi email về địa chỉ phuc.phanhoang@ou.edu.vn với nội dung:

  • Tiêu đề mail: Thắc mắc học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2023-2024.
  • Nội dung mail:

-      Họ và tên sinh viên: ...

-   MSSV: …

-   Nội dung thắc mắc: …

-   Số điện thoại liên hệ: ...

-   Thời gian gửi thắc mắc: đến hết ngày 07/05/2024.

Phần III:

  • Sinh viên có tên trong danh sách dự kiến xét học bổng KKHT, vui lòng cung cấp một số thông tin cá nhân (để Trường làm thủ tục cấp học bổng Khuyến khích học tập cho sinh viên).
  • Sinh viên cung cấp thông tin cá nhân: https://sis.ou.edu.vn/hocbong/camket
  • Thời hạn nhận email cung cấp thông tin cá nhân để chuyển khoản học bổng KKHT học kỳ 1 NH 2023-2024: đến hết ngày 07/05/2024.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ email phuc.phanhoang@ou.edu.vn.

Trân trọng thông báo.