Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động sinh viên
Thông báo Về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Kế toán Kiểm toán

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024;

Khoa Kế toán - Kiểm toán thông báo tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024, Đợt 2 – Dành cho Tân sinh viên khoa Kế toán – Kiểm toán khóa 2023 trúng tuyển theo hình thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập Trung học phổ thông (Học bạ), theo kết quả tốt nghiệp THPT, xét tuyển Học sinh Giỏi và xét tuyển thẳng, cụ thể theo lịch sau:

  1. Thời gian – Địa điểm sinh hoạt Đợt 2:

– Thời gian: Chiều ngày 08/10/2023 (Chủ nhật): từ 13g00 – 17g00

– Địa điểm: Hội trường 602 – 97 Võ Văn Tần, P. Võ Thị Sáu, Q.3

  1. Đối tượng sinh viên: Tất cả Tân sinh viên khoa Kế toán – Kiểm toán khóa 2023 trúng tuyển theo hình thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập Trung học phổ thông (Học bạ), theo kết quả tốt nghiệp THPT, xét tuyển Học sinh Giỏi và xét tuyển thẳng
  2. Nội dung thực hiện:

– Mỗi Sinh viên tham gia 01 buổi sinh hoạt (đợt 2).

– Nội dung sinh hoạt gồm chuyên đề 02

  1. Công tác điểm danh và làm bài thu hoạch:
  • Sinh viên sẽ tham gia sinh hoạt công dân vào đợt 3, đợt 4, đợt 5 trong học kỳ I/2023-2024. Nhà trường sẽ có thông báo gửi cho các Khoa và gửi qua email cho sinh viên biết thông tin.
  • Sinh viên tham gia sinh hoạt công dân sẽ được điểm danh vào đầu giờ và cuối giờ sinh hoạt.
  • Sinh viên được cộng 10 điểm rèn luyện khi tham dự sinh hoạt đầy đủ; không tham gia bị trừ 10 điểm rèn luyện trong Đánh giá kết quả rèn luyện HK I/2023 – 2024.
  • Sinh viên bắt buộc phải làm 01 bài thu hoạch sau khi kết thúc 5 đợt sinh hoạt :

+ Hình thức bài trắc nghiệm online (trên hệ thống LMS của Trường);

+ Nội dung liên quan đến các chuyên đề đã được trình bày, các thông tin quy chế, quy định chung của trường (tài liệu trên trang web phòng Công tác sinh viên và Truyền thông, và Sổ tay sinh viên).

+ Sinh viên theo dõi thông báo hướng dẫn làm bài thu hoạch trên các trang thông tin của trường sau khi kết thúc 5 đợt SHCD-SV đầu khóa khoản 01 tuần.

+ Sinh viên được cộng 04 điểm rèn luyện khi đạt điểm quy định của bài thu hoạch; sinh viên không đạt phải làm lại bài thu hoạch, tối đa 02 lần; sinh viên không thực hiện bị trừ 04 điểm rèn luyện trong Đánh giá kết quả rèn luyện HK I/2023 – 2024, và phải học lại theo thông báo của nhà Trường nếu kết quả bài thu hoạch không đạt điểm quy định.

Khoa đề nghị các bạn Tân sinh viên khoa khóa 2023 thực hiện đúng tinh thần thông báo này.

Trân trọng./.