Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức
Thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp và bảo vệ khóa luận học kỳ 1 năm học 2022-2023

Văn phòng Khoa thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2022-2023.
- Đối với sinh viên ngành kế toán, sinh viên xem chi tiết tại đây.
- Đối với sinh viên ngành kiểm toán, sinh viên xem chi tiết tại đây.

Trân trọng thông báo.