Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức; Đào tạo
Thông báo đăng ký học chương trình thứ hai

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận được kiến thức của ngành thứ hai mà mình yêu thích và nhận được hai văn bằng tốt nghiệp để dễ dàng xin việc, Phòng Quản lý đào tạo triển khai cho sinh viên đăng ký để được học cùng lúc hai chương trình.

Mọi thông tin chi tiết sinh viên xem tại đây.

Trân trọng thông báo.