Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức
Hội thảo chuyên ngành "Phát triển bền vững và tương lai hoạt động nghề nghiệp kế toán, kiểm toán"

Sáng ngày 31/05/2024, Khoa Kế toán - Kiểm toán đã tổ chức hội thảo chuyên ngành "Phát triển bền vững và tương lai hoạt động nghề kế toán, kiểm toán" tại cơ sở 35-37 Hồ Hảo Hớn, Quận 1. Hội thảo có sự tham gia của các giảng viên cơ hữu, bán cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng của Khoa.
Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới nói chung và kinh tế trong nước có nhiều biến động. Chính vì thế, hoạt động giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực kế toán kiểm toán cần phải thay đổi liên tục để thích như trong điều kiện nói trên. Đặc biệt, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin đã tác động nhiều đến công tác kế toán và định hướng của nghề nghiệp kế toán kiểm toán trong tương lai.
Các đại biểu tham gia đã trao đổi nhiều vấn đề được quan tâm hiện nay trong kế toán như hệ thống chi phí, quản trị chất lượng và ra quyết định; các thông tư và nghị định liên quan đến kế toán của trong lĩnh vực ngân hàng; các quy định mới về kế toán trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp; hoàn chỉnh các nội dung trong thực tập tốt nghiệp và thực hiện khóa luận tốt nghiệp nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học...
Hội thảo đã nhận được nhiều đóng góp của các giảng viên trong và ngoài trường.
Một số hình ảnh của hội thảo: