Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức
Thông báo về việc khảo sát ý kiến của sinh viên đại học chính quy về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ I năm học 2022-2023
Phòng Quản lý đào tạo tổ chức lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên trong học kỳ II năm học 2022-2023. 
Sinh viên vui lòng xem chi tiết tại đây.
Đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc.
Trân trọng thông báo.