Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức
ĐĂNG KÝ LỚP KỸ NĂNG PHỎNG VẤN 2023
Tiếp nối chuỗi các hoạt động hỗ trợ cho sinh viên năm 4 chuẩn bị hồ sơ/kỹ năng/kiến thức đi thực tập tốt nghiệp, Khoa Kế toán-Kiểm toán tổ chức các lớp rèn luyện kỹ năng phỏng vấn khi xin việc/thực tập. 
Trong buổi tập huấn, các bạn sinh viên sẽ được giao lưu với các anh/chị cựu sinh viên Khoa đang giữ vị trí quan trọng tại nhiều công ty.  
Để công tác tổ chức được chuẩn bị tốt, các bạn sinh viên khóa 2020 vui lòng đăng ký thông tin theo link sau: https://forms.gle/zFQDY1U2tJKB2Ks16
Lưu ý: 
1. Để việc tổ chức buổi hướng dẫn được thành công, Khoa có tổ chức điểm danh theo danh sách sinh viên đã đăng ký.
2. Sinh viên nên chuẩn bị trước các câu hỏi để thảo luận với các anh/chị cựu sinh viên. Vì buổi tập huấn sẽ tổ chức theo dạng tương tác giữa cựu sinh viên và sinh viên.