Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức
Thông báo về việc mở khóa MSSV Học kỳ 3 năm học 2023-2024

Khoa Kế toán - Kiểm toán thông báo về việc mở khóa MSSV Học kỳ 3 năm học 2023-2024.
1. Đối tượng cần mở MSSV:
- Sinh viên đã xin bảo lưu học tập;
- Sinh viên tự ý nghỉ học tối thiểu 1 học kỳ;
- Sinh viên đóng trễ hạn học phí học kỳ 2/23-24 – đóng sau ngày 22/03/2024;
- Sinh viên hết thời hạn kỷ luật. 
- Sinh viên kiểm tra tình trạng khóa MSSV Học kỳ 3 năm học 2023-202trên website tienichsv.ou.edu.vn chọn xem Tình trạng khóa mã sinh viên.
2. Thời gian nhận đơn: từ 02/04/2024 đến hết 29/04/2024.
3. Địa điểm: Bộ phận tiếp SV - phòng 005 cơ sở Võ Văn Tần.
Trân trọng thông báo.