Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức
Thông báo về Kế hoạch tổ chức thi các Chuẩn đầu ra B1, B2, C1, BEC, TKT
Khoa Kế toán - Kiểm toán thông báo kế hoạch thi tiết tiếng anh đầu ra đợt tháng 6,7/2023.
Sinh viên xem thông báo chi tiết tại đây.
Sinh viên xem danh sách đủ điều kiện tại đây.
Trân trọng thông báo.