Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN CHUNG SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2020
Nhằm giúp sinh viên khóa 2020 có sự chuẩn bị tốt cho học kỳ thực tập tốt nghiệp và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, Khoa Kế toán - Kiểm toán tổ chức buổi hướng dẫn chung về thực tập tốt nghiệp cho sinh viên. Cụ thể: 1. Đối với ngành kế toán:
- Thời gian: 17h30 ngày 15/08/2023 - Địa điểm: Hội trường lầu 4. Cơ sở Nguyễn Kiệm - Đối tượng: Sinh viên ngành kế toán - Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Ngọc Điệp 2. Đối với ngành kiểm toán:
- Thời gian: 17h30 ngày 14/08/2023 - Địa điểm: Hội trường lầu 4. Cơ sở Nguyễn Kiệm - Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Thị Thanh Xuân Trân trọng thông báo.