Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin đào tạo
Thông báo kế hoạch đào tạo HK1/2016-2017

Khoa Xây dựng và Điện thông báo kế hoạch đào tạo HK1/2016-2017, cụ thể như sau:

 1. Sinh viên ngành Công nghiệp đăng ký thi trả nợ liên hệ trực tiếp VP.Khoa để được hướng dẫn chi tiết.

2. Sinh viên ngành Xây dựng xem TẠIĐÂY