Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin đào tạo
Thông báo lịch học thí nghiệm SBVL_Lớp XD43
Khoa Xây dựng và Điện thông báo lịch học thí nghiệm SBVL_Lớp XD43 - HK3/2015-2016, cụ thể như sau:
1.Thời gian học lý thuyết thí nghiệm: Cơ sở Nguyễn Kiệm
- Lớp XD43: 7hg00-11g30, 13g00-17hg00; Thứ 3 - ngày 30/08/2016
- Địa điểm: Phòng NK.403 - Cơ sở Nguyễn Kiệm
- GVHD: Phan Vũ Phương - ĐT: 0903.339.735
2. Thời gian học thí nghiệm: từ ngày 05/09/2016, lịch cụ thể từng nhóm:
BUỔI  THỨ 2
(05/09/2016)
THỨ 3
(06/09/2016)
THỨ 4
(07/09/2016)
THỨ 2
(12/09/2016)
THỨ 3
(13/09/2016)
THỨ 4
(14/09/2016)
Sáng (Nhóm 1:
 từ 01-45)
(Nhóm 1:
từ 01-45)
(Nhóm 1:
từ 01-45)
(Nhóm 2:
 từ 46-89)
(Nhóm 2:
 từ 46-89)
(Nhóm 2:
từ 46-89)
Chiều   (Nhóm 1:
từ 01-45)
    (Nhóm 2:
 từ 46-89)
 
Địa điểm học thực hành: Phòng thí nghiệm Sức Bền Vật Liệu - Cơ sở Nguyễn Kiệm.
Ghi chú:
- Danh sách Nhóm SV xem TẠIĐÂY.
- SV không học lý thuyết thí nghiệm sẽ không được tham gia thí nghiệm.
- SV không tham gia 01 buổi thí nghiệm sẽ không được nộp bài thí nghiệm.