Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin đào tạo
Thông báo kế hoạch thực hiện Thực tập tốt nghiệp HK3/2015-2016

Khoa Xây dựng và Điện thông báo sinh viên khoá 2012 ngành Xây dựng về qui trình và thời gian thực hiện môn Thực tập tốt nghiệp HK3/2015-2016, cụ thể như sau:

THÔNG BÁO

1)      Tập huấn các nội dung Thực tập tốt nghiệp:

Thời gian: từ 07g00-11g00 và 13g00-17g00, từ ngày 09/08/2016 - 13/08/2016

-          Phần Thiết kế

-          Phần Nền móng

-          Phần Thi công

-          Tập huấn kỹ năng giao tiếp tại công trình

-          Tập huấn an toàn lao động

-          Tập huấn sử dụng phầm mềm Ecexl để tính cốt thép và thống kê địa chất cho kỹ sư xây dựng

            Địa điểm: Cơ sở 371 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.GV.

3)      Đối tượng: tất cả sinh viên đăng ký Thực tập tốt nghiệp HK3/2015-2016

4)   Thời gian gặp giảng viên hướng dẫn (theo nhóm): Từ ngày 15/08/2016 đến 20/08/2016 (theo lịch chi tiết đính kèm). Sinh viên có thể tìm công ty thực tập và báo lại giảng viên hướng dẫn.

5)      Cấp giấy giới thiệu: Sinh viên liên hệ tại VP.Khoa XD&Đ, sau 3 ngày làm việc kể từ ngày SV cung cấp thông tin Công ty thực tập, địa chỉ Công ty gởi về Email: TTTN.ou.xd@gmail.com (có thể đại diện nhóm nhận thay).

6)      Thời gian thực hiện TTTN (08 tuần): từ ngày 15/08/2016 đến hết ngày 15/10/2016, trong thời gian thực hiện hàng tuần sinh viên phải nộp báo cáo kết quả thực hiện về cho giảng viên hướng dẫn.

7)      Thời gian nộp báo cáo thực tập: từ ngày 17/10/2016 đến ngày 21/10/2016, nộp theo nhóm và nộp trực tiếp cho giảng viên hướng dẫn (báo cáo theo mẫu quy định do GVHD cung cấp).

8)      Danh sách nhóm trưởng các nhóm: theo danh sách đính kèm TAIDAY.