Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin đào tạo
Thông báo lịch học môn Thí nghiệm Sức Bền - Vật Liệu

Khoa Xây dựng và Điện thông báo lịch học môn Thí nghiệm Sức Bền - Vật Liệu, theo lịch cụ thể như sau:

- Lớp XD51:

    + Thời gian học: từ 02/11/2016 đến 01/12/2016

    + Địa điểm học: Cơ sở Nguyễn Kiệm

    + GVGD: Phan Vũ Phương (0903.339.735)



- Lớp XD53:

    + Thời gian học: từ 07/12/2016 đến 22/12/2016

    + Địa điểm học: Cơ sở Nguyễn Kiệm

    + GVGD: Phan Vũ Phương (0903.339.735)



Ghi chú:

- Danh sách Nhóm Sinh viên (SV) sẽ được phân trong buổi học lý thuyết;

- SV không học lý thuyết thí nghiệm sẽ không được tham gia thí nghiệm;

- SV không tham gia 01 buổi thí nghiệm sẽ không được nộp bài thí nghiệm.\