Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin đào tạo
Thông báo lịch học TN.Cơ học đất_lớp XD43
Khoa Xây dựng và Điện thông báo lịch học Thí nghiệm Cơ học đất
lớp XD43 - HK3-2015-2016 theo lịch cụ thể như sau:
1.Địa điểm: Cơ sở 371 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.GV
Địa điểm: Phòng TN Địa kỹ thuật - Cơ sở Nguyễn Kiệm
GVHD: Trần Thanh Danh - ĐT: 0982.834.944
2. Thời gian học thí nghiệm: từ ngày 05/09/2016, lịch cụ thể từng nhóm:
BUỔI  THỨ 2
(05/9-19/9)
THỨ 4
(07/9-14/9)
THỨ 5
(22/9)
SÁNG Nhóm 2: từ 35-68 Nhóm 1: từ 1-35 Nhóm 1: từ 1-35
CHIỀU Nhóm 2: từ 35-68 Nhóm 1: từ 1-35 Nhóm 1: từ 1-35
Ghi chú:
- Danh sách nhóm Sinh viên xem TẠI ĐÂY
- SV không tham gia 01 buổi thí nghiệm sẽ không được nộp báo cáo thí nghiệm.