Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin đào tạo
Thông báo lịch học TN.Cơ chất lỏng - lớp XD53
Khoa Xây dựng và Điện thông báo lịch học TN.Cơ chất lỏng lớp XD53, theo lịch cụ thể như sau:

Địa điểm: Phòng TN Cơ chất lỏng - Cơ sở 371 Nguyễn Kiệm
GVHD: Trần Thanh Danh - ĐT: 0982.834.944

BUỔI  THỨ 2
(từ 05/9-19/9)
THỨ 4
(từ 07/9 - 21/9)
SÁNG Nhóm 1: từ 1-33 Nhóm 2: từ 33-66
CHIỀU Nhóm 1: từ 1-33 Nhóm 2: từ 33-66

Ghi chú: - Danh sách nhóm Sinh viên xem tại TẠI ĐÂY
               - SV không tham gia 01 buổi thí nghiệm sẽ không được nộp báo cáo thí nghiệm.