Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin đào tạo
Thông báo lịch học TN.Cơ học đất_lớp XD41
Khoa Xây dựng và Điện thông báo lịch học Thí nghiệm Cơ học đất lớp XD41 - HK3/2015-2016, theo lịch cụ thể như sau:
1.Địa điểm: Cơ sở 371 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.GV
Địa điểm: Phòng TN Địa kỹ thuật - Cơ sở Nguyễn Kiệm
GVHD: Võ Nguyễn Phú Huân - ĐT: 0903.386.336
2. Thời gian học thí nghiệm: từ ngày 05/09/2016, lịch cụ thể từng nhóm:
BUỔI  THỨ 2
(21/9)
THỨ 3
(13/9 - 27/9)
THỨ 5
(22/9 - 29/9)
SÁNG Nhóm 2: từ 47-92 Nhóm 1: từ 1-46 Nhóm 2: từ 47-92
CHIỀU Nhóm 2: từ 47-92 Nhóm 1: từ 1-46 Nhóm 2: từ 47-92
Ghi chú:
- Danh sách nhóm Sinh viên xem TẠI ĐÂY
- SV không tham gia 01 buổi thí nghiệm sẽ không được nộp báo cáo thí nghiệm.