Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động ngoại khóa
Ngày hội kết nối và chia sẻ 2014
Chương trình học thuật định kỳ hằng năm dành cho các ngành của khoa XHH-CTXH-ĐNA

Là một chương trình định kỳ vào hằng năm của BCH Đoàn khoa XHH-CTXH-ĐNA từ năm 2013, Ngày hội kết nối và chia sẻ không còn xa lạ đối với sinh viên nữa, nhằm kỉ niệm ngày Công tác xã hội thế giới 12/11 và ngày XHH Nam Bộ, Đoàn Khoa XHH-CTXH-ĐNA tổ chức thực hiện chương trình Ngày hội kết nối và chia sẻ 2014 với mục tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích đồng thời cũng là nơi giao lưu học hỏi trao đổi kiến thức giữa sinh viên các ngành với nhau.
Năm 2014 là năm đầu tiên tổ chức với sự tham gia của nhóm ngành ĐNA bên cạnh 2 ngành XHH và CTXH

Xem thêm hình ảnh chương trình tại: http://goo.gl/zthuyH

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Số điện thoại: 08.38386616

Email:khoaxcd@ou.edu.vn