Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Công tác sinh viên
Hướng dẫn giải quyết thắc mắc sinh viên

Các bạn sinh viên có thắc mắc về quy trình, thủ tục công tác sinh viên, công tác đào tạo, vui lòng tham khảo các hướng dẫn:

1. Hướng dẫn liên hệ công tác sinh viên, công tác đào tạo tại văn phòng khoa:

2. Hướng dẫn liên hệ phòng Quản lý đào tạo:

3. Hướng dẫn liên hệ các phòng ban:

4. Thông báo, quy định, biểu mẫu phòng Công tác sinh viên

5. Thông báo, quy định, biểu mẫu phòng Quản lý đào tạo

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Số điện thoại: 08.38386616

Email:khoaxcd@ou.edu.vn