Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Công tác sinh viên
Mẫu đăng ký sử dụng giảng đường

Để sử dụng giảng đường tại các cơ sở phục vụ học tập, hoạt động ngoại khóa, ban cán sự, ban chấp hành Đoàn - Hội đăng ký sử dụng giảng đường theo mẫu.

1. Quy trình đăng ký sử dụng giảng đường:

- Điền thông tin theo mẫu: tải mẫu tại đây

- Gửi mẫu đăng ký về địa chỉ email lung.nv@ou.edu.vn trước 3 ngày tính đến thời điểm sử dụng (trừ ngày lễ, thứ Bảy, chủ nhật)

- Đợi phản hồi thông tin qua địa chỉ email đã gửi.


2. Lưu ý khi sử dụng giảng đường:

- Giảng đường chỉ sử dụng vào các mục đích phục vụ học tập, hoạt động ngoại khóa:

+ Sinh hoạt lớp, câu lạc bộ, đội - nhóm, Đoàn - Hội;

+ Tổ chức hoạt động ngoại khóa: chương trình cấp chi, cấp khoa.

- Sinh viên không được ăn uống trong giảng đường, phòng học, không hoạt động ồn ào gây mất trật tự, ảnh hưởng đến các đơn vị khác;

- Đơn vị sử dụng giảng đường phải giữ gìn vệ sinh giảng đường, lớp học, chịu trách nhiệm về tài sản và bố trí bàn ghế về vị trí ban đầu; không được mang trang thiết bị, bàn ghế ra khỏi phạm vi phòng học (giảng đường);

- Đối với các hoạt động ngoại khóa phải có kế hoạch được duyệt của Ban chủ nhiệm khoa;

- Mọi thắc mắc, giải quyết vấn đề vui lòng liên hệ phòng trực giảng đường tại các cơ sở hoặc số điện thoại 08.38386616.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Số điện thoại: 08.38386616

Email:khoaxcd@ou.edu.vn