Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chỉ đạo của BCH Đoàn Trường
Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2013 - 2014

CHƯƠNG TRÌNH

 CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN

NĂM HỌC 2013 - 2014

A. TÌNH HÌNH THỰC TIỄN VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG:

-  Năm học 2013 – 2014 là năm học cuối thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường đại học Mở Tp.HCM lần thứ VIII (2012 – 2014) với mục tiêu trọng tâm: Trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, vì xã hội học tập, thanh niên trường ĐH Mở Tp.Hồ Chí Minh xây dựng bản thân có bản lĩnh chính trị, giàu lòng yêu nước; có lối sống văn minh; có tri thức, năng động, sáng tạo, xung kích. Đây cũng là năm học yêu cầu công tác quy hoạch cán bộ dài hạn đến năm 2019. Đồng thời là năm học hoàn tất đề án trọng điểm Đoàn thanh niên tham gia xây dựng xã hội học tập. Năm tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2013 của thành phố là Năm nâng cao chất lượng công tác giáo dục của Đoàn.

-  Năm học 2013 – 2014 cũng là năm công tác tổ chức xây dựng Đoàn phải được chú trọng đầu tư, đây là năm học diễn ra đại hội Đoàn các cấp tiến tới đại hội Đoàn trường lần thứ IX nhiệm kỳ 2014 – 2017.

-  Phương hướng hoạt động được xây dựng dựa trên cơ sở các ý kiến đóng góp của 416 cán bộ Đoàn đã tham gia trong 10 tổ thảo luận tại Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2012 – 2013 tại Cơ sở 2 – Long Bình vào ngày 17 và 18/8/2013.

 

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

 1. Thực hiện có hiệu quả và hoàn tất các chỉ tiêu Đề án Đoàn thanh niên tham gia xây dựng Xã hội học tập. Cụ thể hóa các hoạt động nhằm cùng hướng về mục tiêu xây dựng Xã hội học tập. Coi Đề án Đoàn thanh niên tham gia xây dựng  là điểm nhấn về đổi mới phong trào tình nguyện và chào mừng 21 năm phong trào tình nguyện của thành phố, 20 năm phong trào tình nguyện cấp trường.
 2. Tiếp tục đẩy mạnh quy mô chất lượng các cuộc thi học thuật. Duy trì thành tựu và phát triển quy mô hoạt động Nghiên cứu khoa học sinh viên. Tổ chức các hoạt động sáng tạo, ý tưởng sáng tạo nghiên cứu khoa học hướng về hỗ trợ xây dựng nông thôn mới.
 3. Giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, bồi đắp niềm tin, văn hóa, đạo đức, lối sống, truyền thống, lịch sử dân tộc cho thanh niên thông qua các hoạt động xung kích tình nguyện vì cộng đồng vì xã hội học tập.
 4. Đẩy mạnh nâng cao chất lượng hoạt động của các Chi Đoàn. Xây dựng quy hoạch cán bộ Đoàn -  Hội đến năm 2019, căn cứ trên quy chế và tiêu chuẩn cán bộ Đoàn – Hội.
 5. Tập trung chỉ đạo và tổ chức đại hội Đoàn các cấp tiến tới đại hội Đoàn trường và tham gia vai trò nòng cốt hỗ trợ trong Đại hội Hội sinh viên.

 

C. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN:

I. CÔNG TÁC GIÁO DỤC:

I.1.GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ – TƯ TƯỞNG:

- Triển khai học tập Nghị quyết Đảng, Đoàn các cấp lồng ghép vào lịch sinh hoạt công dân đầu năm học cụ thể:

 • Cấp trường tham mưu, xây dựng chương trình và lịch sinh hoạt với đầy đủ các nội dung (Nghị quyết của Đảng, Đảng bộ nhà trường và Nghị quyết đại hội Đoàn thành phố, Đoàn trường, kế hoạch hoạt động trong năm của Đoàn – Hội các cấp, triển khai và đăng ký Cuộc vận động tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác, Sinh viên 5 tốt, Rèn luyện đoàn viên);
 • Cấp Đoàn khoa – tương đương và Chi Đoàn đảm bảo Đoàn viên – Sinh viên tham gia đông đủ tất cả các buổi sinh hoạt. Chi Đoàn tổ chức điểm danh đoàn viên của chi đoàn tham gia các buổi sinh hoạt công dân.

- Ban tuyên giáo Đoàn trường chủ trì thực hiện tổ chức các hoạt động giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được tổ chức thực hiện định kỳ lồng ghép với 6 bài lý luận chính trị và 10 chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua hình thức thảo luận, đề cương hướng dẫn học tập, tăng cường tính sinh động của lớp học thảo luận, đảm bảo các Đoàn viên – Sinh viên đến lớp học đã nghiên cứu tài liệu trước và có sự chuẩn bị cho lớp học.

- Các chi Đoàn tổ chức tìm hiểu về chủ nghĩa Mác Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh cấp trường thông qua các hoạt động thực tế như diễn hoạt cảnh, thi tìm hiểu lịch sử ra đời của các tác phẩm, tham gia cuộc thi tầm nhìn xuyên thế kỷ do Thành Đoàn và báo Tuổi trẻ Online tổ chức.

- Thực hiện nắm bắt thông tin sinh viên trong các cấp Đoàn, nhằm kịp thời nắm bắt tình hình dư luận thanh niên, đoàn trường thực hiện báo cáo theo từng quý. Duy trì câu lạc bộ Lý luận trẻ và tuyên truyền cách mạng với thành viên là các Đoàn viên ưu tú và Đảng viên trẻ. Bên cạnh đó thường xuyên phối hợp cùng phòng CTCT và HSSV tổ chức báo cáo thời sự vào các dịp lễ lớn, nhằm giúp thanh niên hiểu rõ con đường xã hội chủ nghĩa và các âm mưu diễn biến hòa bình của những đối tượng xấu. Kịp thời có các phương án hỗ trợ sinh viên cần thiết. Các cơ sở Đoàn báo cáo định kỳ trong báo cáo tháng và họp gian ban hằng tháng. Các Chi Đoàn báo cáo tình hình sinh viên khó khăn đột xuất và những vấn đề liên quan đến sinh viên trực tiếp qua 08 – 393 00 154.

I.2. GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC – LỐI SỐNG:

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “4 xây - 3 chống” xây dựng ý thức công dân – tinh thần tình nguyện – lòng hiếu học – yêu lao động; chống lối sống ích kỷ - lối sống lạc hậu – lối sống vô văn hóa theo hướng lồng ghép vào các hoạt động tình nguyện cụ thể vì cộng đồng, vì xã hội học tập và các ngày lễ lớn.

 • Đoàn trường ban hành các hệ thống tuyên truyền thông qua các kênh tuyên truyền, thực hiện bảng tuyên dương gương tốt việc tốt tại các cơ sở học tập.
 • Đoàn khoa và tương đương chủ động tổ chức hoặc chỉ đạo các chi Đoàn cùng lựa chọn trên khả năng nguồn lực thực tế của đơn vị tham gia tổ chức các hoạt động lồng ghép như: Lớp học không rác; Mỗi chi Đoàn một ngày tình nguyện; Tuần lễ an toàn giao thông; Thi đua học tập nhân các ngày lễ lớn; Nghiêm túc đeo thẻ sinh viên khi vào trường; Thực hiện Ngày chủ nhật xanh, Ngày thứ bảy tình nguyện cấp chi; Xây dựng, củng cố và thành lập mới các CLB tình nguyện, CLB Học tập; Tổ chức cuộc thi tìm hiểu văn hóa các vùng miền; Bài trừ thuốc lá ra khỏi học đường; Quán triệt bài trừ các điểm xấu của bán hàng đa cấp; Diễn kịch với chủ đề 3 chống; Tổ chức thi tìm hiểu về tổ chức Đoàn – Tổ chức vì thanh niên; Thực hiện phong trào “Top 10 học tốt của lớp tôi”…

- Đoàn trường tổ chức ít nhất 02 chuỗi chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” trong năm học; Tiếp tục tổ chức “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” phối hợp cùng các trường PTTH trên địa bàn hỗ trợ cho các HSSV trong trường và các trường PTTH lồng ghép trong chương trình tư vấn tuyển sinh, tập trung nhấn mạnh phần tham vấn hướng nghiệp cho học sinh. Kết hợp cùng nhà trường xây dựng các chương trình giao lưu, trò chuyện, phát huy đạo đức nghề nghiệp, lối sống tích cực, bản lĩnh cho thanh niên trong toàn trường. Đoàn trường liên tịch cùng Hội sinh viên thực hiện sự kiện The Open Day vào đầu năm học mới nhằm chào đón Tân Sinh viên, tuyên dương gương người tốt việc tốt, giới thiệu truyền thống các khoa và các CLB trong nhà trường. Các Đoàn khoa tổ chức 01 chương trình Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam.

- Tham gia thực hiện nếp sống văn minh cụ thể: Đoàn trường thực hiện tuyên truyền mẫu hình người thanh niên trực quan sinh động trong toàn trường, tiếp tục tổ chức các hoạt động chủ nhật xanh, ngày thứ bảy tình nguyện giữ gìn môi trường.

- Trong mảng công tác giáo dục nhấn mạnh thực hiện tốt phần tuyên dương và sau tuyên dương. Đầu tư tạo điều kiện cho Đoàn viên thanh niên đạt được các giá trị tuyên dương của thành phố và trung ương.

I.3. GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG:

- Tận dụng các sự kiện chính trị quan trọng của cả nước, các ngày lễ lớn trong năm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu, tham quan thực tế nhằm ôn lại truyền thống, khơi gợi tinh thần dân tộc. Bảo vệ truyền thống tốt đẹp của của dân tộc và giữ gìn nét văn hóa dân tộc.

- Tổ chức các hoạt động như sinh hoạt dã ngoại, tham quan bảo tàng, triển lãm truyền thống nhà trường nhằm ôn lại lịch sử giúp thanh niên và cùng thanh niên nắm rõ lịch sử đất nước, lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, lịch sử Đoàn, lịch sử Trường đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh. Thực hiện công trình thanh niên Bảng lịch sử nhà trường.

I.4. GIÁO DỤC PHÁP LUẬT:

Mục tiêu đến hết năm toàn thanh niên phải hiểu biết và thực hiện đúng: Luật thanh niên, Luật giao thông, Luật biển thông qua các giải pháp cụ thể:

- Phát huy vai trò của Câu lạc bộ Sinh viên tuyên truyền Pháp luật trong việc tuyên truyền. Ban tuyên giáo Đoàn trường chủ trì tổ chức ngày hội pháp luật….

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp hiệu quả: Dự khán phiên tòa, phiên tòa giả định, tham gia tuyên truyền pháp luật trong nhân dân thông qua các hoạt động tình nguyện qua đó vừa tuyên truyền vừa chính bản thân học tập.

- Bên cạnh đó vận động Đoàn viên – Thanh niên tìm hiểu về các luật liên quan đến ngành học, Luật bảo vệ bản quyền, ý tưởng sáng tạo, nhằm giúp bảo vệ quyền lợi cho chính Đoàn viên – Thanh niên…

I.5. “TUỔI TRẺ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC”:

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp cụ thể được triển khai trong Kế hoạch học tập và làm theo lời Bác giai đoạn 2011 – 2015 đã được Ban thường vụ Đoàn trường ban hành số:15/KH-ĐTN ngày 04/10/2011. Đồng thời, qua các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, vì xã hội học tập để thể hiện rõ nét việc làm và hành động làm theo lời Bác cụ thể:

+ Thống nhất chủ đề thực hiện năm 2013: “Học tập và làm theo tấm gương Bác về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, Đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

+ Đối với sinh viên: lấy cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” làm trọng tâm để phấn đấu: tập trung vào nội dung xác định hành động, thái độ học tập, phong cách tự học, tự rèn luyện của Bác. Các cấp Đoàn tạo môi trường, điều kiện để Đoàn viên – Sinh viên tiếp cận những chương trình rèn luyện phấn đấu cùng Hội sinh viên trường đạt 100 sinh viên năm tốt được tuyên dương trong năm học 2013 – 2014.

+ Đối với học sinh ban trung cấp chuyên nghiệp tổ chức tuyên dương các gương tiêu biểu trong dịp tốt nghiệp của khóa học cuối cùng.

+ Đối với Giảng viên trẻ lấy cuộc vận động “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, Cán bộ viên chức trẻ lấy cuộc vận động “Cán bộ trẻ tiêu biểu” làm trọng tâm để phấn đấu và rèn luyện; Phấn đấu vượt qua khó khăn, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân (học sinh, sinh viên), thực hiện ý thức trách nhiệm của bản thân với người học và chất lượng giảng dạy, công tác. Các Đoàn khoa và tương đương chủ động mời các giảng viên trẻ, viên chức trẻ cùng tham gia hỗ trợ trong các hoạt động Đoàn – Hội tại đơn vị như Nghiên cứu khoa học, hỗ trợ các cuộc thi học thuật, trao đổi giao lưu định hướng chuyên ngành, trao đổi giao lưu về việc làm và phỏng vấn chuẩn bị trước khi ra trường.

Các giải pháp cụ thể:

Đoàn trường ban hành hướng dẫn cụ thể vào đầu tháng 09/2013 đảm bảo các nội dung định hướng: Học theo Bác; Làm theo Bác; Công tác tuyên dương thanh niên và tập thể tiên tiến làm theo lời Bác.

Đoàn khoa và tương đương ngoài thực hiện các chỉ đạo của Đoàn trường theo hướng dẫn tập trung trọng tâm: Đăng cai tổ chức Hội thi kể chuyện “Bác Hồ - Tấm gương sáng” vào tháng 5 năm 2014. Triển khai tốt công tác bình chọn thanh niên và tập thể tiên tiến làm theo lời Bác.

Chi Đoàn: Định kỳ hằng tuần giới thiệu các câu chuyện về Bác tại bản tin của lớp, tổ chức xem phim tư liệu về Bác, Chuẩn bị ít nhất một đội hình tham gia Hội thi kể chuyện về Bác Hồ vào tháng 5/2014. Tham gia Liên hoan phim ngắn Chi Đoàn tôi năm 2014 với chủ đề “Chúng tôi đã làm theo lời Bác” phim dự thi nộp về Văn phòng Đoàn trường vào tháng 4/2014. Chi Đoàn đảm bảo và tăng cường công tác tuyên dương cấp chi.

Toàn thể cán bộ Đoàn thực hiện tốt Phong cách cán bộ Đoàn trước tiên đó là phong cách quần chúng và gương mẫu. Thống nhất 100% Cán bộ Đoàn mặc áo Thanh niên Việt Nam khi đi học định kỳ thứ 2 hằng tuần, đeo thẻ Sinh viên khi vào trường.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO:

II.1. PHONG TRÀO “XUNG KÍCH XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

Xung kích trong học tập, giảng dạy:

-   Mỗi Đoàn khoa thực hiện một công trình thanh niên góp phần xây dựng và phát triển cùng nhà trường. Chú ý theo dõi Hướng dẫn đăng ký thực hiện công trình thanh niên do Đoàn trường hướng dẫn. Trong đó các chi Đoàn và các Đoàn khoa chú trọng các công trình thanh niên phục vụ việc học tập của Đoàn viên, hỗ trợ việc giảng dạy cho giảng viên, các công trình thể hiện trí tuệ thanh niên với xã hội. 

-   Đoàn viên – Thanh niên tích cực tham gia phong trào sinh viên 5 tốt, Giảng viên trẻ dạy tốt, Cán bộ trẻ công tác tốt. Đảm bảo công tác thi đua và đăng ký thi đua trong đợt tuyên dương và phát động của Đoàn trường vào tháng 11/2013. Tích cực tham gia tọa đàm học tốt dạy tốt được tổ chức vào tháng 11/2013.

-   Mỗi Đoàn khoa hoặc Chi Đoàn đăng cai tổ chức cho toàn khoa một buổi tọa đàm trao đổi giải pháp hỗ trợ học tập cho Đoàn viên thanh niên cụ thể ưu tiên về Ngoại ngữ và Tin học...

-   Đoàn trường phối hợp cùng nhà trường tổ chức tập hợp ý kiến sinh viên và đóng góp của cựu sinh viên nhằm tạo kết quả cho tiến trình cùng nhà trường thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng nhu cầu người học và xã hội thông qua các báo cáo và tiếp xúc sinh viên.

 

Xung kích vì cộng đồng, vì an sinh xã hội:

-   Các Chi Đoàn tập trung đẩy mạnh tính chủ động trong các hoạt động tình nguyện tại Chi Đoàn, mỗi Đoàn viên Thanh niên là một chiến sĩ tình nguyện. Tập trung hỗ trợ chăm sóc các mái ấm nhà mở, gia đình neo đơn, khó khăn và thực hiện tốt việc hỗ trợ bạn vượt khó học tốt. Chú trọng vận dụng các tri thức đã được học tập trong các hoạt động và hỗ trợ.

-   Đoàn cơ sở chú trọng trong các hoạt động tình nguyện tập trung ngắn hạn vào những thời điểm lớn, cùng Đoàn trường mở rộng các mặt trận vùng sâu, vùng xa, chú trọng vận dụng kiến thức chuyên môn trong các hoạt động tình nguyện phù hợp với chuyên môn học tập của đơn vị (Khoa Công nghệ thông tin tham gia hỗ trợ phổ cập tin học cho người nghèo, vùng sâu, vùng xa và thanh thiếu nhi; Khoa Công nghệ Sinh học tham gia chuyển giao công nghệ nuôi trồng, bảo quản lương thực, thực phẩm và các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường; Khoa Xây dựng và Điện tham gia trong các hoạt động tư vấn bảo vệ các công trình, xây dựng các công trình vừa và nhỏ, tuyên truyền hướng dẫn sử dụng điện an toàn và tiết kiệm; Khoa Ngoại Ngữ tham gia các hoạt động phổ cập ngoại ngữ cho trẻ em và người dân tham gia tại các vùng du lịch; Khoa XHH – CTXH – ĐNÁH tham gia các hoạt động hỗ trợ tâm lý và tư vấn cho phụ huynh và bệnh nhi, các hoạt động công tác xã hội khác và thông tin về văn hóa du lịch Việt Nam; Khoa Kinh tế và Luật tham gia các hoạt động tuyên truyền và phổ biến pháp luật; Các khoa thuộc khối ngành Kinh tế vận dụng các kiến thức học tập tham gia các hoạt động hỗ trợ các gia đình khó khăn đổi mới kinh tế, quản lý tài chính,..). Xem hoạt động tình nguyện còn là môi trường học tập thực tế nhất vừa giúp dân vừa học tập từ dân.

-   Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 20 năm 2014 được tổ chức từ ngày 15/6 đến 15/7. Chiến sĩ tình nguyện được tuyển chọn với quy mô cấp trường. Đảm bảo mỗi địa bàn phải có sinh viên của tất cả các khoa để phát huy thế mạnh ngành nghề và tạo điều kiện giao lưu học hỏi giữa các khoa. Mỗi đoàn khoa đảm bảo số lượng ít nhất 10% sinh viên tham gia chiến dịch năm 2014. Đoàn trường tổ chức các Đoàn khảo sát nhu cầu và thực hiện công tác tài trợ các nguồn lực từ tháng 11/2013.

-   Chi Đoàn Giảng viên thành lập đội hình tri thức trẻ tình nguyện tham gia hỗ trợ chuyên môn cho các Đoàn khoa trong các hoạt động tình nguyện vì xã hội học tập.

-   Phối hợp chặt chẽ với Hội sinh viên thực hiện đổi mới toàn diện hình thức, phương pháp và nội dung thực hiện các Chiến dịch tình nguyện dài hạn, phát huy các mặt tích cực của chiến dịch Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng, Xuân tình nguyện đảm bảo tính hiệu quả, sát với thực tiễn vì cộng đồng, vì xã hội học tập. Xây dựng các chiến dịch tình nguyện là môi trường rèn luyện không chỉ về kiến thức thực tế mà cả các kỹ năng sống, kỹ năng tồn tại, sinh tồn cần thiết cho thanh niên. Tiếp tục duy trì đội hình sách nói và phát triển thêm đội hình sách nổi. Kết hợp chặt chẽ cùng trung tâm DRD trong các hoạt động hỗ trợ thanh niên khuyết tật.

-   Toàn Đoàn lấy tiêu chí vì xã hội học tập làm nội dung định hướng chung trong các hoạt động tình nguyện. BTV Đoàn trường ban hành hướng dẫn thực hiện đề án Đoàn thanh niên tham gia xây dựng Xã hội học tập năm 2013 – 2014 và phân bổ chỉ tiêu cụ thể.

Xung kích giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tổ quốc:

-   Các Chi Đoàn phát huy vai trò giữ gìn an ninh trật tự của thanh niên ngay tại nơi học tập, sẵn sàng phê bình và đấu tranh chống lại các tệ nạn xã hội tấn công vào trường học cụ thể như chống các tệ nạn ma túy, mại dâm, truyền bá các văn hóa phẩm xấu bằng việc thực hiện các hình thức như Bảng phê bình, các đội tự quản,…

-   Đoàn viên đấu tranh phòng chống các tệ nạn trộm cắp, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản…bằng các giải pháp đơn giản như đeo thẻ sinh viên khi vào trường, tôn trọng và tuân thủ nội quy trường lớp, sẵn sàng thông tin, thông báo về các sự việc xấu diễn ra trong khu vực học tập và địa phương.

-   Đoàn viên thanh niên đảm bảo công tác khai báo tạm trú, tạm vắng, đăng ký ngoại trú…

-   Nhất quán về các vấn đề biển đảo theo quan điểm của Đảng và Nhà nước, mỗi cán bộ Đoàn phải tích cực tham gia chống lại các tuyên truyền, các luận điệu xuyên tạc, kích động của các đối tượng xấu trên mạng và các diễn đàn của sinh viên, học sinh.

-   Tiếp tục phát huy và thực hiện chương trình hành động “Tuổi trẻ thành phố vì chủ quyền, biên giới, hải đảo” và “Tuổi trẻ thành phố xung kích giữ gìn trật tự an toàn giao thông”; phát động giảng viên trẻ và sinh viên tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học có liên quan đến kinh tế biển đảo, vùng biên giới.

-   Giảng viên trẻ, Cán bộ trẻ tích cực tham gia các hoạt động tự vệ trong nhà trường, tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy, công tác tập huấn cứu hộ cứu nạn.

-   Tiếp tục duy trì và mở rộng các hoạt động liên kết với Kiểm soát quân sự K31, Lữ đoàn pháo binh 434, Sư đoàn 309, Trường ĐH Trần Đại Nghĩa, Quân Đoàn 4.

 

Xung kích xây dựng đời sống văn hóa và bảo vệ môi trường:

-   Tham gia xây dựng đời sống văn hóa, văn minh tại nơi học tập và khu dân cư đang cư ngụ. Mỗi Đoàn viên – thanh niên có trách nhiệm giữ gìn hình ảnh là một học sinh – sinh viên trường đại học Mở Tp. HCM văn minh, lịch sự và có phong cách đúng mực.

-   Tham gia tuyên truyền và vận động thực hiện nếp sống văn minh trong các hoạt động vì cộng đồng. Sẵn sàng mạnh dạn đấu tranh và tố cáo các hành động gây ô nhiễm môi trường.

-   Tham gia thực hiện công trình thanh niên thùng rác phân loại tại tất cả các cơ sở học tập theo các chỉ tiêu đã đăng ký với Thành Đoàn.

 

II.2. PHONG TRÀO “ĐỒNG HÀNH VỚI THANH NIÊN LẬP THÂN, LẬP NGHIỆP

Đồng hành với thanh niên trong học tập, chuyên môn, nghiệp vụ:

- Các Đoàn khoa tiếp tục phát huy thế mạnh thực hành và học tập trực quan của các cuộc thi học thuật, chú ý công tác đảm bảo vận động các thầy cô giảng viên trẻ tham gia BTC, chú ý chất lượng cuộc thi và quy mô tổ chức hiệu quả. Có thể vận dụng các trò chơi truyền hình thực tế của các đài truyền hình để cuộc thi thêm sinh động thu hút. Cần thực hiện tuyên truyền rõ về mục đích tổ chức các cuộc thi học thuật, chú trọng công tác sau cuộc thi như tuyên dương, giới thiệu việc làm, học bổng. Quy mô tổ chức khi đủ tiềm lực cần liên kết với trường bạn để mở rộng quy mô và tính cạnh tranh. Cần có lực lượng hỗ trợ các đội thi, giải thưởng giành cho đơn vị có số lượng thi đông hoặc có lực lượng cổ vũ đông đảo. Trong các cuộc thi cần có phần giao lưu với doanh nghiệp hay những người có kinh nghiệm chuyên môn cao. Vận động cựu sinh viên tham gia tài trợ cho các cuộc thi học thuật.

- Liên chi Đoàn Giảng viên có kế hoạch cụ thể và tăng cường hoạt động hỗ trợ Đoàn viên – Sinh viên nghiên cứu khoa học, giảng viên trẻ phải là người giúp sức và khơi gợi ý tưởng nghiên cứu cho thanh niên.

- Đoàn viên là Giảng viên trẻ và CBVC tích cực tham gia các phong trào thi đua Giảng viên trẻ tiêu biểu, Cán bộ trẻ tiêu biểu của Đoàn trường thông qua các tiêu chí cụ thể, phấn đấu trong có ít nhất 5 giảng viên trẻ tiêu biểu và 5 cán bộ trẻ tiêu biểu.

- Đoàn trường tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tuyên truyền và phát huy các ý tưởng sáng tạo của thanh niên. Xây dựng và phát huy mô hình từ ý tưởng đến đề tài. Tổ chức cuộc thi ý tưởng sáng tạo 2013. Đoàn trường phối hợp cùng Phòng Hợp tác quản lý khoa học và Ban chủ nhiệm các khoa tổ chức “Hành trình nghiên cứu khoa học” tại các cơ sở học tập nhằm giới thiệu về cuộc thi NCKH các cấp, hướng dẫn các phương pháp nghiên cứu Khoa học, tổ chức giao lưu kinh nghiệm với những cá nhân đã đạt giải cao trong NCKH.

- Tiếp tục thực hiện Hành trình từ doanh nghiệp đến nhà trường, tổ chức cho Đoàn viên – Sinh viên giao lưu tìm hiểu thực tế về chuyên ngành học tập và các cơ hội nghề nghiệp.

- Bảo vệ quyền lợi học tập của thanh niên, các BCH Chi Đoàn phải trở thành cầu nối tích cực giữa đoàn viên, thanh niên với nhà trường trong việc đảm bảo quyền lợi học tập và phục vụ học tập. Có các chính sách quan tâm và hỗ trợ các sinh viên nợ môn, rớt lớp và chưa đủ điều kiện ra trường đúng khóa.

 

Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm thể hiện qua các hoạt động thực tế, chú trọng tính chiều sâu đặc biệt là từng giải pháp cho từng đối tượng đặc thù:

- Định hướng hỗ trợ Hội sinh viên tăng cường các hoạt động hỗ trợ Việc làm cho Đoàn viên – Thanh niên. Đoàn khoa phối hợp cùng Liên chi hội khoa và nhà trường trang bị cho học sinh – sinh viên năm cuối các kỹ năng cần thiết cho việc làm và xin việc như phổ cập tin học văn phòng thực tế tại nơi làm việc với hệ thống phương pháp soạn thảo văn bản cần thiết khi làm việc. Tổ chức định kỳ cho sinh viên năm thứ 3 buổi trao đổi về nguyện vọng việc làm từ đó có công tác chuẩn bị và hỗ trợ tốt hơn.

- Đoàn trường phối hợp cùng nhà trường mở rộng việc chủ động tìm đến doanh nghiệp để khai thác việc làm cho sinh viên. Đào tạo một số sinh viên giỏi để cung cấp cho nhà tuyển dụng để có thể tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng rồi từ đó phát triển thành mô hình cụ thể. Đoàn trường phối hợp cùng Hội sinh viên trường thành lập đội hình tình nguyện viên Job & Head Hunter tập hợp các bạn sinh viên QTKD chuyên ngành Nhân lực để thực hiện phát triển việc làm cho sinh viên.

- Vai trò đại din bo v quyn li chính đáng của thanh niên được đặt lên làm nhiệm vụ trọng tâm. Kịp thời nắm thông tin, tham mưu với nhà trường hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi chính đáng của Đoàn viên – Thanh niên.

 

Đồng hành với thanh niên trong việc nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống tinh thần:

- Đoàn trường phối hợp cùng phòng Tham vấn của Trung tâm thực hành công tác xã hội, Trạm y tế của nhà trường tổ chức hoạt động tư vấn sc khe, tâm lý giúp Đoàn viên – Thanh niên.

- Đoàn khoa và Chi Đoàn cùng Hội sinh viên các cấp trong các hoạt động văn hóa thể dục thể thao, tổ chức lễ hội diễu hành, phong trào đi bộ đồng hành vì bạn, phong trào thi đấu thể dục thể thao, văn nghệ các cấp hưởng ứng các kế hoạch chung của nhà trường.

- Đoàn trường tham mưu cùng nhà trường, cố định thời gian tổ chức các giải truyền thống nhằm giúp sinh viên có công tác tập luyện và tham gia được tốt hơn. Tham mưu cùng nhà trường có huy chương và cúp trao tặng cho các cá nhân tiêu biểu.

 

Đồng hành với thanh niên trong việc nâng cao kỹ năng thực hành xã hội: qua các chương trình tăng cường kỹ năng mềm cho Đoàn viên – Thanh niên, tổ chức các chương trình, hành trình về nguồn, căn cứ địa cách mạng, hành trình theo dấu chân người có sử dụng các kỹ năng mềm trong việc hoàn thành và xử lý các tình huống. Bên cạnh đó là những hoạt động chính trị xã hội, giúp Đoàn viên hội nhập và phát triển bằng việc tăng cường phong trào nâng cao kiến thức tin học, ngoại ngữ, kiến thức ngoại giao… Mục tiêu trọng tâm xây dựng được  đề cương kỹ năng cần thiết cho thanh niên từ năm nhất đến năm cuối.

 

II.3. CÔNG TÁC HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ HỘI NHẬP:

Tập trung phối hợp cùng nhà trường, khoa trong công tác tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế trong nhà trường, tham gia các đội hình thanh niên quốc tế. Chi Đoàn tăng cường kiến thức cho Đoàn viên về vấn  đề toàn cầu hóa và hội nhập, những quy định của WTO và nền kinh tế tri thức.

Mở rộng các hội thảo tiếng Anh, hỗ trợ phát hành tạp chí FFL và thực hiện cuộc thi học tiếng Anh qua poster và thang máy.

Tiếp tục phối hợp cùng nhà trường và Nhà hữu nghị thành phố tổ chức đón tiếp các Đoàn quốc tế đến trường tham quan giao lưu với học sinh sinh viên và tham dự các ngày lễ lớn của các quốc gia nhân kỷ niệm quan hệ ngoại giao hai nước.

 

III.  CÔNG TRÌNH THANH NIÊN:

Tập trung các công trình hướng về các mục tiêu Học tập và làm theo lời Bác, Bảo vệ môi trường, Xây dựng xã hội học tập, Thực hiện năm an toàn giao thông. Các Chi Đoàn cần thực hiện các công trình phù hợp với đặc điểm của Chi Đoàn, có lợi cho Đoàn viên tại chi Đoàn trước rồi mở rộng quy mô. Các công trình thanh niên phải được côgn khai minh bạch về kinh phí, địa điểm thực thực hiện và có những hình ảnh minh chứng cụ thể với toàn thể đoàn viên sinh viên.

Các cơ sở Đoàn nghiêm túc phối hợp toàn lực lượng cùng Đoàn trường hoàn thành các công trình thanh niên cấp trường:

 1. Thực hiện công trình Hệ thống truyền thông trên TV LED.
 2. Công trình xây dựng 01 căn nhà tình bạn cấp trường trị giá 45.000.000 đ.
 3. Công trình Cẩm nang cán bộ Đoàn cấp cơ sở và Đề cương tập huấn cán bộ Đoàn các cấp (Các thắc mắc, khó khăn về các vấn đề trong công tác của cán bộ Đoàn, các kinh nghiệm thực tế của công tác Đoàn, các kỹ năng cơ bản thực tế hiện nay chưa có trong sổ tay cán bộ Đoàn và sổ tay Bí thư chi Đoàn).
 4. Công trình Bảng lịch sử trường ĐH Mở Tp.HCM thực hiện bằng tổ chức thi thiết kế.
 5. Bảng thành tích Sinh viên trường ĐH Mở Tp.HCM

 

IVMỞ RỘNG MẶT TRẬN ĐOÀN KẾT, TẬP HỢP THANH NIÊN VÀ XÂY DỰNG ĐOÀN VỮNG MẠNH:

 1. Công tác mở rộng mặt trận Đoàn kết, tập hợp thanh niên thông qua công tác tập hợp sinh viên vững chắc, phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị của Đoàn Thanh niên trong công tác tập hợp thanh niên. Thực hiện tốt vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn trong công tác xây dựng và phát triển Hội Sinh viên:

-   Đầu tư về nội dung và phương thức tổ chức các hoạt động phong trào, học tập, nghiên cứu khoa học... tạo được nhiều sân chơi bổ ích và lành mạnh, hình thức phong phú, đa dạng nhằm thu hút đông đảo Đoàn viên – Sinh viên đồng thời qua đó nâng cao được vai trò và hình ảnh của tổ chức Đoàn.

-   Đầu tư và phát triển các Câu lạc bộ học thuật, Câu lạc bộ sở thích theo Khoa nhằm mở rộng hiệu quả tập hợp sinh viên. Nâng cao nghiệp vụ quản lý Câu lạc bộ cho các cơ sở Đoàn – Hội, các Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

-   Đẩy mạnh công tác phát triển Đoàn viên mới theo hướng chủ động làm rõ vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của người Đoàn viên.

-   Phối hợp và định hướng hiệu quả xây dựng các chương trình hành động và các hoạt động của Hội sinh viên.

-   Hỗ trợ tốt cho Hội Sinh viên trường, các Liên Chi Hội về các điều kiện để tổ chức thực hiện các hoạt động, đáp ứng được nhu cầu của Hội viên, Sinh viên.

 1. Xây dựng Đoàn vững mạnh:

2.1.   Xây dựng Đoàn vững mạnh về tư tưởng chính trị đảm bảo quy trình Cán bộ Đoàn mạnh về tư tưởng chính trị nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục tư tưởng chính trị trong thanh niên:

-   Đảm bảo tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. 100% Cán bộ Đoàn các cấp hoàn thành 06 bài lý luận chính trị và 10 chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh chuyên sâu. Đảm bảo 100% đoàn viên khóa mới hoàn thành 6 bài Lý luận chính trị trong năm học.

-   Định kỳ tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về lý luận và kiến thức chính trị, xã hội cho cán bộ Đoàn – Hội, các buổi báo cáo chuyên đề về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, âm mưu diễn biến hoà bình, ... nhằm nâng cao sức chiến đấu và bản lĩnh của cán bộ Đoàn – Hội các cấp. Tổ chức tập huấn định kỳ các kỹ năng: Thu thập và xử lý thông tin, Tuyên truyền và thuyết phục, xử lý tình huống và điểm nóng trong thanh niên cho Cán bộ Đoàn.

-   Tiếp tục hướng dẫn, nâng cao nhận thức đội ngũ cán bộ chi đoàn, đoàn viên về ý nghĩa, nội dung, yêu cầu, phương pháp thực hiện sinh hoạt chi đoàn chủ điểm. Trong năm học, triển khai 02 đợt sinh hoạt chủ điểm.

 

2.2.  Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức:

 1. Nâng cao chất lượng của Đoàn viên:

-   Đoàn trường áp dụng  phương thức quản lý Đoàn viên thống nhất, khoa học và đồng bộ, phù hợp với mô hình đào tạo theo học chế tín chỉ của nhà trường. Tiếp tục tham mưu nhà trường duy trì tiết sinh hoạt lớp ít nhất 1 tháng 1 lần.

-   Thực hiện chương trình “Rèn luyện Đoàn viên” xem đây là nội dung quan trọng trong việc nâng cao chất lượng Đoàn viên, có giải pháp phù hợp đồng thời góp phần cùng nhà trường thực hiện tốt công tác đánh giá kết quả Rèn luyện sinh viên.

-   Đầu tư cho công tác phát triển Đoàn viên mới, đúng chất lượng, đúng theo Điều lệ Đoàn phấn đấu 100% thanh niên là Đoàn viên. Đối với các Hội viên ưu tú đủ điều kiện vào Đoàn mà chưa đến kỳ học lớp nhận thức về Đoàn thì giới thiệu về Đoàn trường để được bồi dưỡng và kiểm tra thông qua hình thức thi vấn đáp.

-   Các Chi Đoàn thực hiện nghiêm túc công tác phê sổ Đoàn định kỳ hằng năm, trường hợp Đoàn viên bị thất lạc sổ thì phải nhanh chóng làm thủ tục phục hồi sổ Đoàn theo đúng quy định.

 1. Thực hiện tốt công tác cán bộ, nâng cao chất lượng, kỹ năng nghiệp vụ và sức chiến đấu của cán bộ Đoàn – Hội các cấp, đặc biệt là cán bộ Chi Đoàn, xác định đây là lượng nòng cốt trong nhiệm vụ xây dựng và phát triển vững chắc tổ chức Đoàn.

-   Đoàn trường tham mưu cùng Đảng ủy, Ban Giám Hiệu, Ban Chủ nhiệm Khoa, phối hợp chặt chẽ với Hội Sinh viên hỗ trợ cho hoạt động của cán bộ Đoàn – Hội, cơ chế phối hợp giữa cán bộ chi Đoàn, chi Hội, Ban cán sự lớp theo hướng khoa học và hiệu quả. Xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ Đoàn các cấp. Trong đó tập trung vào các mảng chính: tư tưởng chính trị, kỹ năng nắm bắt thanh niên và lãnh đạo thanh niên, kỹ năng, nguyên tắc ứng xử trong Đoàn. Đối với các cán bộ Đoàn chủ chốt được đào tạo thêm các chuyên đề: kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng tiếp nhận và xử lý thông tin, Kỹ năng tuyên truyền và thuyết phục, Kỹ năng xử lý tình huống và điểm nóng. Đảm bảo công tác bồi dưỡng được thực hiện xuyên suốt trong năm thông qua việc phối hợp cùng trường Đoàn và các đơn vị trong nhà trường. Xây dựng những hoạt động riêng cho cán bộ Đoàn – Hội các cấp như các ngày hội, hội trại, văn hoá văn nghệ... Thực hiện tốt công tác quy hoạch và phân công cán bộ thông qua việc tổ chức đánh giá cán bộ Đoàn – Hội mỗi năm một lần đảm bảo các tiêu chí của Trung ương Đoàn, thành Đoàn và Đảng ủy nhà trường theo đúng quy chế quy định. Đồng thời xây dựng nguồn quy hoạch và bồi dưỡng đúng đối tượng.

-   Đoàn khoa thường xuyên tổ chức tập huấn chuyên đề về kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn. Kịp thời tham mưu với Đoàn trường các hộ trợ và chăm lo cho cán bộ Đoàn khoa. Cử cán bộ Đoàn khoa mới được kiện toàn tham gia chương trình huấn luyện nhanh định kỳ hàng tuần của Thường trực Đoàn trường.

-   Cán bộ Đàon cấp chi phải đảm bảo tham gia các buổi tập huấn theo quy định, tham gia hội thi Bí thư chi Đoàn giỏi của Đoàn trường, nghiên cứu sổ tay bí thư Chi Đoàn đã được cấp phát để đảm bảo thực hiện tốt hoạt động.

 1. Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn:

-   Chi Đoàn đảm bảo tổ chức sinh hoạt định kỳ một tháng 01 lần (phổ biến các thông tin của Đoàn cấp trên, thông tin hoạt động của Chi Đoàn đến Đoàn viên). Chi Đoàn đảm bảo sinh hoạt chi Đoàn chủ điểm vào tháng 3 và tháng 11 hằng năm theo hướng dẫn của Đoàn trường. Chi Đoàn phát huy hơn nữa tính chủ động trong việc đăng cai các hoạt động của Đoàn Khoa, tổ chức các nội dung về nguồn, các diễn đàn chính trị, các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

-   Chi Đoàn đảm bảo thực hiện tốt ba tiêu chí “3 nắm -  3 biết – 3 làm”, nghiên cứu sổ tay Bí thư Chi Đoàn đã được phát vào đầu năm học. Tổ chức đại hội chi Đoàn đúng theo quy định và tổ chức vào tháng 9 hằng năm. Thường vụ Đoàn trường tham dự ít nhất 02 đại hội Chi Đoàn của khoa mình phụ trách. Bí thư Đoàn trường tham dự ít nhất 10 đại hội chi Đoàn.

-   Đoàn trường xây dựng các Đoàn cơ sở vững mạnh về tổ chức, đầu tư hỗ trợ phòng ốc sinh hoạt, hội họp và tiếp Đoàn viên giải quyết các công tác Đoàn vụ cho các Đoàn cơ sở. Kịp thời tham mưu, ban chủ nhiệm và chi ủy khoa có những hỗ trợ. Hoàn tất hệ thống quản lý thông tin Đoàn viên trực tuyến.

-   Đoàn khoa đầu tư xây dựng chương trình năm theo định hướng của Đoàn trường. Nghiên cứu và chú trọng công tác triển khai đến các Chi Đoàn các hoạt động. Chấn chỉnh việc thực hiện sổ chi Đoàn của các chi Đoàn. Chấn chỉnh việc nhận xét sổ Đoàn chưa đầy đủ và còn hình thức.

 1. Công tác kiểm tra và giám sát Đoàn:

-   Xây dựng ủy ban kiểm tra trở thành cơ quan kiểm tra giám sát thường xuyên các hoạt động từ cấp trường đến cấp khoa. Là cơ quan thường xuyên tham mưu định kỳ với thường trực Đoàn trường về các hoạt động không bình thường hay vi phạm điều lệ của các cơ sở Đoàn và cán bộ Đoàn các cấp.

-   Phối hợp thực hiện kiểm tra công tác tổ chức đại hội của các cơ sở Đoàn tiến tới đại hội Đoàn trường.

-   Thực hiện kiểm tra tính xác thực báo cáo, thực hiện công khai tình hình trên hệ thống website của trường.

-   Thực hiện kiểm tra đột xuất chi Đoàn về các nội dung liên quan công tác tổ chức và sinh hoạt chi Đoàn.

V. TÍCH CỰC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG:

-   Đoàn trường triển khai rộng rãi quy trình giới thiệu Đoàn viên ưu tú và giới thiệu phát triển Đảng trong Đoàn viên, Sinh viên, kết hợp với việc tập huấn nghiệp vụ công tác phát triển Đảng cho cán bộ Đoàn các cấp. Công khai dân chủ kịp thời kết quả phát triển Đảng tại các quy trình do Đoàn phụ trách đối với các Đoàn viên ưu tú. Phối hợp với Chi bộ sinh viên xây dựng chương trình rèn luyện phù hợp và phong phú, tạo điều kiện cho các Đoàn viên ưu tú, các cảm tình Đảng tu dưỡng và trưởng thành. Phát huy vai trò của các Đảng viên trẻ là sinh viên trong tất cả các hoạt động của phong trào sinh viên. Phấn đấu 30% Đoàn viên ưu tú được phát triển Đảng, 70% Đảng viên mới được kết nạp từ Đoàn viên ưu tú.

-   Đoàn khoa thực hiện tốt công tác bình chọn Đoàn viên ưu tú đúng theo hướng dẫn của Đoàn trường. Chú trọng xem xét các trường hợp đã được xét và công nhận Đoàn viên ưu tú quá 2 năm nhưng không được chi bộ xem xét kết nạp Đảng thì cần phối hợp cùng Đoàn trường và chi bộ xác định rõ nguyên nhân.

 

VI. CÔNG TÁC THAM MƯU, PHỐI HỢP, CHỈ ĐẠO:

 1. Công tác tham mưu:

-   Đoàn trường chủ động tham mưu Đảng ùy – Nhà trường các phần việc do Đoàn chủ động thực hiện nhằm tham gia cùng nhà trường trong công thực hiện chiến lược và phát triển vững mạnh. Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ Đảng ủy nhà trường giao trong nghị quyết đại hội Đảng bộ nhà trường. Thường xuyên kịp thời tham mưu Đảng ủy – Ban giám hiệu các khó khăn của Đoàn viên – Thanh niên nhằm kịp thời đảm bảo chất lượng đào tạo của nhà trường và các dịch vụ hỗ trợ tăng thêm cho Đoàn viên thanh niên. Xây dựng lịch họp định kỳ giữa Thường vụ Đoàn trường với Đảng Ủy, Ban Giám hiệu 03 tháng một lần, giữa thường vụ Đoàn trường với các Ban Chủ nhiệm Khoa, Chi bộ phụ trách khoa một học kỳ 1 lần, nhằm tăng cường công tác lãnh đạo và kịp thời hỗ trợ các Đoàn Khoa chủ động tổ chức các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

-   Đoàn khoa thường xuyên báo cáo Đoàn trường về những khó khăn trong hoạt động, những nội dung cần chú ý điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế của Chi Đoàn. Đảm bảo các hoạt động của Đoàn khoa đều được thông tin với thường vụ phụ trách.

-   Chi Đoàn thực hiện báo cáo định kỳ với Đoàn khoa về tình hình sinh viên và những khó khăn trong hoạt động.

 1. Công tác phối hợp:

-   Đoàn trường thường xuyên phối hợp cùng các đơn vị phòng Ban trong nhà trường trong công tác giáo dục, bồi dưỡng thanh niên. Chủ động xung kích tham gia cùng các đơn vị phòng ban trong việc thực hiện các nhiệm vụ nhằm phát triển nhà trường. Tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị báo chí, truyền thông, các đơn vị ngoài trường nhằm cùng phối hợp xây dựng các hoạt động tình nguyện, tuyên truyền vì cộng đồng, vì xã hội học tập, vì Đoàn viên - Thanh niên.

-   Đoàn khoa phối hợp chặt chẽ với Liên chi hội khoa và tham mưu thường xuyên cho chi ủy và Ban chủ nhiệm khoa về các hoạt động. Tăng cường liên kết giao lưu học hỏi với các Đoàn khoa khác trong trường. Gửi thư mời tham dự và tham dự các hoạt động của Đoàn cơ sở khác khi có giấy mời.

 1. Công tác chỉ đạo:

-   Ban Chấp hành Đoàn trường cụ thể hoá các nội dung hoạt động của Thành Đoàn, của Đoàn trường phù hợp với tình hình thực tế của trường, của các Đoàn cơ sở; Đầu tư việc hướng dẫn cho các Đoàn cơ sở, các Chi Đoàn thực hiện các hoạt động mang tính định hướng của Đoàn trường thông qua các công tác triển khai và gặp gỡ cán bộ định kỳ. Thực hiện tốt công tác tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra các cơ sở Đoàn trong việc triển khai thực hiện các chương trình hành động. Ban thường vụ Đoàn trường phát huy vai trò lãnh đạo và định hướng trong các hoạt động.Hỗ trợ và tạo điều kiện cho các Đoàn cơ sở chủ động xây dựng các hoạt động đặc thù riêng cho từng đơn vị, phát huy tính chủ động sáng tạo của cán bộ Đoàn – Hội cấp Khoa, cấp Chi Đoàn. Đổi mới hình thức khen thưởng sao cho phát huy được công tác tuyên dương, ghi nhận đúng thành tích và đúng đối tượng và có tính lan tỏa làm gương trong toàn thanh niên.

-   Ban chấp hành các Đoàn khoa và tương đương thực hiện tốt công tác chỉ đạo các chi Đoàn, xây dựng bảng thi đua cho các chi đoàn trong khoa, thường xuyên kiểm tra sổ chi Đoàn và công tác đóng Đoàn phí đúng theo điều lệ Đoàn. Tổ chức họp giao ban Chi Đàon định kỳ tối thiểu 1 tháng 1 lần.

 

VII.  HỆ THỐNG CHỈ TIÊU: (Theo văn kiện đại hội nhiệm kỳ 2012 – 2014)

 1. 100% Đoàn viên tham gia đăng ký và thực hiện Học tập và làm theo lời Bác.
 2. Tuyên dương ít nhất 60 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác các cấp.
 3. Đảm bảo 100% Đoàn viên khóa mới hoàn thành 6 bài Lý luận chính trị và 10 Chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh.
 4. Phát triển ít nhất 200 Đoàn viên mới.
 5. Phấn đấu ít nhất 30 Đoàn viên ưu tú được phát triển Đảng.
 6. 100% Cán bộ Đoàn – Hội được tập huấn.
 7. Ít nhất 100 Công trình NCKH tham gia các giải NCKH các cấp.
 8. Mỗi sinh viên – học sinh TCCN tham gia ít nhất hai hoạt động tình nguyện.

Trên đây là phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2013 – 2014 của Trường đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh.

Untitled 1
THÔNG BÁO NHANH
 • Triển khai hệ thống Hành chính nội bộ
  Từ ngày 01/10/2014 tất cả các Văn bản triển khai của Đoàn - Hội sẽ được chuyển về hệ thống hành chính nội bộ của Đoàn trường và HSV trường. Mục Văn bản trên website là các biểu mẫu phục vụ công tác.
 • THÔNG TIN RÚT SỔ ĐOÀN VIÊN
  Ban tổ chức Đoàn trường thông tin đến các bạn Đoàn viên - sinh viên hệ Đại học khóa 2011  nhanh chóng liên hệ văn phòng Đoàn trường P106 - cơ sở 97 Võ Văn Tần ( trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6) để làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn và rút sổ Đoàn từ hôm nay đến hết 30/12/2016.
  Trân trọng!
 • Mời bạn đến nhận thư
  Hiện nay thư của tất cả các bạn sinh viên trường nếu để địa chỉ là 97 Võ Văn Tần. Đều được chuyển về P.106 tại lầu 01. Các bạn chú ý đến nhận thư nhé !
    
LIÊN KẾT VÀ QUẢNG BÁ