Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chỉ đạo của BCH Đoàn Trường
Thông báo thực hiện đánh giá Cán bộ Đoàn các cấp và bình xét "Cán bộ Đoàn tiêu biểu" năm học 2013 - 2014
Thực hiện kế hoạch Số 06 – KH/ĐTN, ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc triển khai, thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách Cán bộ Đoàn Trường ĐH Mở Tp. Hồ Chí Minh năm 2014. Nhằm đánh giá quá trình hoạt động, việc xây dựng phong cách của Cán bộ Đoàn các cấp năm học 2013 – 2014, thông qua đó bình xét, tuyên dương các “Cán bộ Đoàn tiêu biểu” trong năm học. Nay Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các Đoàn cơ sở việc đánh giá và bình xét cán bộ Đoàn tiêu biểu năm học 2013 – 2014 như sau
I. ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁN BỘ ĐOÀN
 1. Đối tượng đánh giá:

-  Cán bộ Đoàn các cấp bao gồm: Thành viên Ban chấp hành chi Đoàn; Thành viên Ban chấp hành Đoàn Khoa, Liên Chi Đoàn, Chi Đoàn cơ sở; Thành viên Ban chấp hành Đoàn trường.

 1. Hình thức đánh giá: Thông qua phiếu đánh giá Cán bộ Đoàn trường ĐH Mở Tp. Hồ Chí Minh (đính kèm mẫu)
 2. Quy trình đánh giá:

-  Bước 1: Cán bộ Đoàn tự thực hiện mẫu phiếu đánh giá năm học 2013 – 2014 và gửi lại cho Ban chấp hành cùng cấp (cấp chi Đoàn hoặc cấp Đoàn Khoa hoặc Đoàn trường tương ứng với nơi công tác thường xuyên của Cán bộ Đoàn).

-  Bước 2: Ban chấp hành Đoàn cùng cấp  tiến hành họp Ban chấp hành để đánh giá mức độ hoàn thành công tác của từng thành viên trong Ban chấp hành, những ưu, khuyết điểm, thực hiện công tác phê bình và tư phê bình trong BCH và ghi kết quả vào phiếu đánh giá của từng cá nhân và tổng hợp gửi lên Đoàn cấp trên:

+ Ban chấp hành chi đoàn sau khi họp đánh giá, tổng hợp phiếu đánh giá và gửi về Đoàn Khoa

+ Ban chấp hành Đoàn Khoa tổng hợp phiếu đánh giá của các thành viên trong Ban chấp hành Chi Đoàn, BCH Đoàn Khoa và tiến hành họp xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, quá trình công tác của từng Cán bộ Đoàn cấp Chi đoàn và cấp Khoa; sau đó ghi kết quả đánh giá vào phiếu đánh giá của từng cá nhân.

-  Bước 3: Ban chấp hành Đoàn Khoa sau khi đánh giá tiến hành tổng hợp hồ sơ Cán bộ Đoàn cấp Chi và Cán bộ Đoàn cấp Khoa gửi về Ban tổ chức Đoàn trường tại văn phòng Đoàn trường (hồ sơ đóng thành cuốn, xếp phiếu đánh giá theo từng Chi đoàn, Đoàn Khoa). Riêng các Cán bộ Đoàn cấp trường, thực hiện phiếu đánh giá và gửi trực tiếp về Ban tổ chức Đoàn trường thông qua Văn phòng Đoàn trường.

Thời gian đánh giá:

-  Tại chi Đoàn: từ 28/5/2014 – 10/6/2014

-  Tại Đoàn Khoa: từ 11/6/2014 – 18/6/2014

-  Đoàn khoa tổng hợp hồ sơ, đóng thành cuốn và gửi về Đoàn trường: Hạn chót 17h ngày 20/6/2014

II. BÌNH CHỌN CÁN BỘ ĐOÀN TIÊU BIỂU NĂM HỌC 2013 - 2014

 1.  Đối tượng

-   Đối tượng: Cán bộ Đoàn các cấp: Thành viên BCH Chi đoàn, thành viên BCH Đoàn Khoa, thành viên BCH Liên Chi đoàn, Chi đoàn cơ sở, thành viên BCH Đoàn trường.

 1. Tiêu chuẩn:

-  Tham gia tổ chức, triển khai tốt các hoạt động trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2013 - 2014

-  Có mô hình, giải pháp sáng tạo, nhiều đóng góp trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trong năm học.

-   Thực hiện tốt các tiêu chí trong cuộc vận động xây dựng phong cách Cán bộ Đoàn, đánh giá Cán bộ Đoàn xếp loại xuất sắc.

-  Kết quả xếp loại rèn luyện Đoàn viên trong năm học là Xuất sắc, đối với Cán bộ Đoàn cấp chi thì chi Đoàn phải xếp loại vững mạnh, cấp Đoàn Khoa được đánh giá loại tiên tiến trở lên.

           * Ưu tiên xét chọn đối với các trường hợp sau:

-  Có những thành tích nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên

-  Đạt các danh hiệu khen thưởng của Đoàn trường trở lên.

 1. Số lượng:
  1. Đối với cấp Đoàn cơ sở và Chi Đoàn:

Căn cứ theo kết quả đánh giá thi đua

-  Cơ sở Đoàn được xếp loại Xuất sắc: 03 chỉ tiêu đề xuất.

-  Cơ sở Đoàn được xếp loại Tiên tiến: 02 chỉ tiêu đề xuất

     Căn cứ theo số lượng Đoàn viên

-  Cơ sở Đoàn có số lượng Đoàn viên dưới 500 Đoàn viên: 01 chỉ tiêu đề xuất

-  Cơ sở Đoàn có số lượng Đoàn viên trên 500 Đoàn viên đến dưới 1000 Đoàn viên: 02 chỉ tiêu đề xuất

-  Cơ sở Đoàn có số lượng Đoàn viên trên 1000 Đoàn viên: 03 chỉ tiêu đề xuất

Ví dụ Đoàn cơ sở xếp loại xuất sắc và có dưới 500 đoàn viên thì có 03 + 01 = 04 chỉ tiêu

Lưu ý: Trong các đề xuất khen thưởng các cấp của cơ sở Đoàn, phải có ít nhất 2 đề xuất khen thưởng dành cho Cán bộ Đoàn cấp chi không kiêm nhiệm cấp Đoàn Khoa, Đoàn trường, Hội sinh viên.

 1. Đối với cấp Đoàn trường:

-  Các thành viên Ban chấp hành Đoàn trường không kiêm nhiệm tại cấp Chi Đoàn, Đoàn Khoa, Hội sinh viên dựa vào các tiêu chí như trên, gửi hồ sơ đề xuất của cá nhân trực tiếp về Ban tổ chức Đoàn trường.

          Hội đồng bình xét cấp trường sẽ tiến hành họp xét và chọn ra 50 Cán bộ Đoàn tiêu biểu nhất năm học 2013 – 2014 (cùng với 50 Cán bộ Hội tiêu biểu nhất năm học 2013 – 2014) tham gia 01 chuyến du khảo do Đoàn trường – Hội sinh viên trường tổ chức. (Sẽ có kế hoạch cụ thể sau khi bình chọn đã có kết quả)

 1. Hồ sơ bình chọn:
  1. Đối với cấp Đoàn Khoa và Chi đoàn:

-  Công văn đề nghị có ý kiến thống nhất của Chi uỷ chi bộ

-  Biên bản họp Ban chấp hành Đoàn Khoa, biểu quyết thông qua từng cá nhân được bình xét.

-  Báo cáo thành tích cá nhân (theo mẫu đính kèm) có xác nhận của Ban chấp hành Đoàn Khoa

-        Bản photo các loại giấy khen, giấy chứng nhận đã đạt được trong năm học.

-        Phiếu đánh giá chất lượng Đoàn viên và phiếu đánh giá cán bộ Đoàn năm học 2013 – 2014 của từng cá nhân

-        Danh sách trích ngang thành tích của từng cá nhân đề xuất bình xét, xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.

 1. Đối với cấp Đoàn trường

-        Báo cáo thành tích cá nhân (theo mẫu đính kèm)

-        Bản photo các loại giấy khen, giấy chứng nhận đã đạt được trong năm học.

-        Phiếu đánh giá chất lượng Đoàn viên và phiếu đánh giá cán bộ Đoàn năm học 2013 – 2014

Hồ sơ gửi trực tiếp về Văn phòng Đoàn trường và gửi qua qua email: bantochuc.ou@gmail.com hạn chót là ngày 20/6/2014

Untitled 1
THÔNG BÁO NHANH
 • Triển khai hệ thống Hành chính nội bộ
  Từ ngày 01/10/2014 tất cả các Văn bản triển khai của Đoàn - Hội sẽ được chuyển về hệ thống hành chính nội bộ của Đoàn trường và HSV trường. Mục Văn bản trên website là các biểu mẫu phục vụ công tác.
 • THÔNG TIN RÚT SỔ ĐOÀN VIÊN
  Ban tổ chức Đoàn trường thông tin đến các bạn Đoàn viên - sinh viên hệ Đại học khóa 2011  nhanh chóng liên hệ văn phòng Đoàn trường P106 - cơ sở 97 Võ Văn Tần ( trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6) để làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn và rút sổ Đoàn từ hôm nay đến hết 30/12/2016.
  Trân trọng!
 • Mời bạn đến nhận thư
  Hiện nay thư của tất cả các bạn sinh viên trường nếu để địa chỉ là 97 Võ Văn Tần. Đều được chuyển về P.106 tại lầu 01. Các bạn chú ý đến nhận thư nhé !
    
LIÊN KẾT VÀ QUẢNG BÁ