Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chỉ đạo của BCH Đoàn Trường
Thống kê chi tiết hoạt động theo từng tháng của Đoàn TNCS HCM
Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường Đại học Mở Tp.HCM năm học 2013 – 2014 theo Nghị quyết Đại hội Đại Biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường đại học Mở Tp.HCM nhiệm kỳ VIII (2012 – 2014). Căn cứ kết luận cuộc họp với Ban thường vụ thành Đoàn ngày 28/7/2013, Ban thường vụ Đoàn trường phân công thực hiện các nội dung của chương trình công tác năm học 2013 – 2014 như sau:

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI ĐIỂM TRIỂN KHAI / THỰC HIỆN

BAN CM THEO DÕI

CẤP THỰC HIỆN

PHỤ TRÁCH

THEO DÕI

VĂN BẢN THỰC HIỆN

YÊU CẦU

Thực hiện báo cáo tham mưu cho BTV Đoàn trường sau kiểm tra

Định kỳ sau mỗi đợt kiểm tra

Văn phòng

Trường

Đ/c Trần Thị Hoa

Báo cáo

 

Giới thiệu gương tốt trong sinh viên trên website, bản tin

Hàng tháng

Ban Tuyên giáo

 

Cơ sở

Đ/c Trần Thị Hoa

Kế hoạch

Hướng dẫn

Thông báo

Xây dựng kế hoạch, triển khai thành cuộc vận động trong toàn trường, có đánh giá, xét chọn, tuyên dương, trao thưởng để nâng cao nhân rộng trong sinh viên nhằm thực hiện tốt nội dung này.

Kết hợp với ban truyền thông của ban tuyên giáo xây dựng

Xây dựng mục Thanh niên sống đẹp trên website

Hướng đến việc bình chọn gương cán bộ trẻ tiêu biểu 2013- 2014, công dân trẻ tiêu biểu TP. HCM, nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2013 - 2014

Thực hiện báo cáo hàng tháng, hàng quý, sơ kết học kỳ

Suốt năm

Văn phòng

Trường

Đ/c Trần Thị Hoa

Báo cáo

Thực hiện định kỳ,

Ban hành mẫu báo cáo tháng mới

Thực hiện sắp xếp lịch hoạt động

Suốt năm

Văn phòng

Trường

Đ/c Trần Thị Hoa

 

Thực hiện định kỳ

Quản lý, cập nhật bản tin ở các cơ sở học

Suốt năm

 

Trường

Cơ sở

Đ/c Trần Thị Hoa

 

Thực hiện định kỳ

Tuyên truyền pháp luật trên các Bản tin.

Suốt năm

Ban tuyên giáo

Cấp khoa và tương đương.

Đ/c Trần Đức Toàn

Hướng dẫn

T11/2013

Luật thanh niên, Luật giao thông, Luật dân sự.

Báo cáo dư luận Thanh niên; giải pháp nắm bắt thông tin dư luận trên mạng hiệu quả.

Suốt năm

VP Đoàn trường – Phối hợp

Ban tuyên giáo

Đoàn trường

Đ/c Trần Đức Toàn

Báo cáo

Thu thập ý kiến dư luận hằng tháng. Ngày 22 tháng cuối của quý nộp báo cáo cho Ban tuyên giáo thành Đoàn.

Báo cáo chính trị thời sự trong các ngày lễ trong năm

Suốt năm

Ban Tuyên giáo

Cấp khoa

Đ/c Trần Đức Toàn

Báo cáo

 

Tổ chức đối thoại giữa Đảng ủy – Ban giám hiệu và cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt mỗi quý một lần

Suốt năm

Ban tuyên giáo

Đoàn trường

Đ/c Trần Đức Toàn

Kế hoạch

Định kỳ mỗi quý tổ chức một lần

10. 

Các hoạt động trị ân, Đền ơn đáp nghĩa; thăm hỏi Ba má phong trào…

Suốt năm

Ban tuyên giáo

Cấp khoa

Đ/c Trần Đức Toàn

Báo cáo

 

11. 

Triển khai các hoạt động tình nguyện

Suốt năm

Ban tuyên giáo phối hợp với Ban Phong trào

Cấp khoa

Đ/c Trần Đức Toàn

Báo cáo

12. 

Vận động và hoàn thành xây dựng 1 căn nhà tình bạn

Suốt năm

Ban tuyên Giáo phối hợp với Ban phong trào

Đoàn trường

Đ/c Trần Đức Toàn

Báo cáo

13. 

Thực hiện chương trình hành động “ Tuổi trẻ thành phố vì biên giới – hải đảo”.

Suốt năm

Ban tuyên giáo

Đoàn trường

Đ/c Trần Đức Toàn

Báo cáo

14. 

Tổ chức giao lưu các đơn vị vũ trang và các đơn vị kết nghĩa

Suốt năm

Ban tuyên giáo

Cấp khoa

Đ/c Trần Đức Toàn

Báo cáo

15. 

Thực hiện công trình nhà trọ an toàn

Suốt năm

Ban tuyên giáo

Cấp khoa

Đ/c Trần Đức Toàn

Báo cáo

16. 

Thực hiện chuyển sinh hoạt Đoàn, xác nhận Đoàn viên

Suốt năm

Ban tổ chức

Trường,

CS Đoàn

Đ/c Trần Văn Trí

Quy trình

 

17. 

Hồ sơ phát triển Đảng

Suốt năm

Ban tổ chức

Trường,

CS Đoàn

Đ/c Trần Văn Trí

 

 

18. 

Lớp Cảm tình Đoàn cho Hội viên ưu tú

Suốt năm

Ban tổ chức

CS Đoàn

Đ/c Trần Văn Trí

Hướng dẫn thực hiện

 

19. 

Thực hiện công tác phát triển Đảng

Suốt năm

Ban tổ chức

Trường, CS Đoàn

Đ/c Trần Văn Trí

 

Phối hợp các chi bộ trực thuộc Đảng ủy trường.

20. 

Phụ trách các chương trình giao lưu, hợp tác quốc tế

Theo thông báo

Văn phòng

Cơ sở

Đ/c Trần Thị Hoa

Thông báo

Thực hiện định ký theo thông tin của P.HT & QLKH

21. 

Phát triển và quản lý diễn đàn “Dạy tốt, học tốt”.

Suốt năm

Ban HTNCKH

Đoàn trường

Đ/c Nguyễn Ngọc Anh

 

 

22. 

Theo dõi và nắm thông tin các quỹ học bổng các cấp.

Suốt năm

Ban HTNCKH

Đoàn trường

Đ/c Nguyễn Ngọc Anh

 

 

23. 

Phối hợp cùng HSV tổ chức hoạt động tạo môi trường cho SV5 tốt

Suốt năm

Ban HTNCKH

Trường

Đ/c Nguyễn Ngọc Anh

Kế hoạch LT

Phối hợp cùng HSV

24. 

Chương trình gây quỹ học bổng “Hành động vì bạn”

 

Ban HTNCKH

 

Đ/c Nguyễn Ngọc Anh

Kế hoạch

 

25. 

Truyền thông giới thiệu tham vấn tâm lý.

Suốt năm

Ban HTNCKH

Trường

P. Tham vấn.

Đ/c Nguyễn Ngọc Anh

Thông báo

Giới thiệu và phát triển cầu nối phòng tham vấn với sinh viên. Hỗ trợ các khâu quảng bá và một số hợp tác trong năm học.

26. 

Chương trình Hỗ trợ sinh viên

Suốt năm

Ban phong trào

Trường

Đoàn CS

Đ/c Nguyễn Ngọc Anh

Kế hoạch LT

Phối hợp cùng HSV

27. 

Chương trình Định hướng chuyên ngành.

Suốt năm

Ban HTNCKH

Đoàn CS

Đ/c Nguyễn Ngọc Anh

Hướng dẫn

Các đoàn cơ sở phối hợp cùng Ban chủ nhiệm Khoa thực hiện.

28. 

Tổ chức các cuộc thi học thuật cấp khoa

Suốt năm

Ban HTNCKH

Đoàn CS

Đ/c Nguyễn Ngọc Anh

Hướng dẫn

Đảm bảo mỗi Đoàn cơ sở phải có 01 cuộc thi học thuật.

29. 

Duy trì các hệ thống trực tuyến tại huyện Nhà Bè

Suốt năm

Ban HTNCKH

Ban điều hành ĐA XHHT

Đ/c Nguyễn Ngọc Anh

Kế hoạch

 

30. 

Xây dựng chương trình năm của Ủy ban kiểm tra

T7/2013

Ủy ban kiểm tra

Trường

Đ/c Lê Khoa Nguyên

Chương trình

 

31. 

Tập huấn Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng

T08/2013

Ban tổ chức

Cơ sở Đoàn

Đ/c Trần Văn Trí

Thông báo

 

32. 

Tiến hành khảo sát Xây dựng Hệ thống các kỹ năng phù hợp cho sinh viên đại học

T8/2013

Ban học tập

Và văn phòng

Trường

Đ/c Trần Thị Hoa

Bản hỏi

Thống kê

Xây dựng khung đề tài nghiên cứu, tiến hành đăng ký với P. HT & QLKH

Tiến hành khảo sát và làm đề tài để xây dựng đề án này (xây dựng khung gồm 30 kỹ năng cơ bản chia thành các cụm theo nhu cầu SV từng năm)

33. 

Rà soát hoạt động của các câu lạc bộ ngoại ngữ, tin học

T8/2013

Ban phong trào

Cơ sở

Đ/c Trần Thị Hoa

Thông báo

Nhờ HSV ra thông báo rà soát các clb để tiến tới tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho sinh viên trong việc nâng cao trình độ tin học, anh văn.

34. 

Cuộc vận động Thanh niên làm theo Lời bác; đăng ký phần việc làm theo lời Bác

T8/2013

Ban tuyên giáo

Các cấp

Đ/c Trần Đức Toàn

Hướng dẫn

Tổng kết đánh giá 2012 – 2013. Bình xét khen thưởng Thanh niên tiên tiến. Tổ chức đăng ký năm học 2013 – 2014; tối thiểu 85% đăng ký; 10 phần việc hiệu quả;  5 gương tham gia tuyên dương cấp thành.

35. 

Hành trình Nghiên cứu KH

Tháng 8/2013

Ban HTNCKH

Trường

Đ/c Nguyễn Ngọc Anh

Kế hoạch

 

36. 

Củng cố các CLB Học thuật

Tháng 8/2013

Ban HTNCKH

Đoàn CS

Đ/c Nguyễn Ngọc Anh

Hướng dẫn

Đảm bảo mục tiêu, mỗi cơ sở Đoàn phải có ít nhất 01 CLB học thuật.

37. 

Triển khai chương trình Vườn ươm sáng tạo cho LCĐ GV

Tháng 8/2013

Ban HTNCKH

LCĐ GV

Đ/c Nguyễn Ngọc Anh

Kế hoạch

 

38. 

Thực hiện hoạt động “Quỹ bảo trợ tài năng trẻ”.

01 – 25/8/2013

Ban HTNCKH

Đoàn trường

Đ/c Nguyễn Ngọc Anh

 

 

39. 

Đăng ký thực hiện công trình thanh niên năm học 2012 – 2013

T09/2013

Ban tuyên giáo

Các cấp

Đ/c Trần Đức Toàn

Hướng dẫn

Đảm bảo các tiêu chí: Được người, Được việc, Được tổ chức; tối thiểu mỗi cơ sở đạt 5 công trình tiêu biểu cấp khoa và 10 công tình cấp chi

 

40. 

Tổ chức lớp học Cảm tình Đoàn cho khoa CNSH

T09/2013

Ban tổ chức

Chi Đoàn, Cơ sở Đoàn

Đ/c Trần Văn Trí

Thông báo

 

41. 

Tổ chức Hội thi Bí thư Chi Đoàn Giỏi toàn trường

T09/2013

Ban tổ chức

Chi Đoàn, Cơ sở Đoàn

Đ/c Trần Văn Trí

Kế hoạch

 

42. 

Kiểm tra công tác Đại hội Chi Đoàn và thực hiện Sổ chi đoàn tại cơ sở

T09/2013

Ban tổ chức, UB kiểm tra

Đoàn trường

Đ/c Trần Văn Trí

 

 

43. 

Xây dựng kế hoạch Cuộc vận động 4 xây - 3 chống

T9/2013

Ban Tuyên giáo

Trường

Đ/c Trần Thị Hoa

Kế hoạch

Hướng dẫn

Thông báo

Nâng cao ý thức trong sinh viên.

Có poster, tờ rơi, băng rôn tuyên truyền tại các cơ sở, có thời gian tổng kết và tuyên dương thực hiện tốt (cấp trường)

CSĐ tiến hành triển khai và thực hiện, có tổng hợp để đề xuất vào tháng 3/2013.

44. 

Thành lập câu lạc bộ Kỹ năng

T9/2013

Ban học tập

Và văn phòng

 

Trường

Đ/c Trần Thị Hoa

Kế hoạch

Quy chế

Duy trì đội hình kỹ năng tiến đến thành lập CLB kỹ năng có quy chế hoạt động, dự trù kinh phí, đánh giá hoạt động qua từng giai đoạn

Tìm kiếm đơn hàng để thực hiện các chuyên đề (mở rộng cho mọi đối tượng)

45. 

Kiện toàn Ủy ban kiểm tra

T9/2013

Ủy ban kiểm tra

Trường

Đ/c Lê Khoa Nguyên

Kế hoạch

 

 

46. 

Hội thi Bài giảng của tôi

Tháng 9/2013

Ban HTNCKH

LCĐ GV

Đ/c Lê Khoa Nguyên

Kế hoạch

 

47. 

Chương trình “Open S-Ideas”

Tháng 9/2013

Ban HTNCKH

Trường

Cơ sở

Đ/c Nguyễn Ngọc Anh

Kế hoạch

Trao giải Tuần, Tháng, Quý, Năm. Lập web giới thiệu Ý tưởng.

48. 

Tham gia cuộc thi NCKH SV Eureka

Tháng 9/2013

Ban HTNCKH

Trường

Đ/c Nguyễn Ngọc Anh

Hướng dẫn

Phối hợp cùng phòng HTQLKH

49. 

Đại hội chi Đoàn khóa 2010-2012

T09 - 10/2013

Ban tổ chức

Chi Đoàn

Đ/c Trần Văn Trí

Hướng dẫn

 

50. 

Nhận xét, đánh giá quá trình hoạt động của Đoàn viên vào sổ Đoàn

T09 – T10/2013

Ban tổ chức

Cơ sở Đoàn

Đ/c Trần Văn Trí

Thông báo

 

51. 

Thực hiện kế hoạch "Xây dựng mẫu hình chuẩn mực của Người thanh niên"

T10/2013

Ban Tuyên giáo

Trường

Đ/c Trần Thị Hoa

Kế hoạch

Hướng dẫn

 

Xây dựng kế hoạch tổ chức, Có tổ chức cuộc thi, tham khảo  10 thói quen tốt trong SV của HSV

52. 

Kiểm tra thực hiện điều lệ, quy chế hoạt động của BCH

T10/2013

Ủy ban kiểm tra

Trường

Đ/c Trần Thị Hoa

Thông báo

Kế hoạch

 

53. 

Hội nghị kiện toàn BCH Đoàn trường

T10/2013

Ban tổ chức

Đoàn trường

Đ/c Trần Văn Trí

 

 

54. 

Triển khai chương trình rèn luyện Đoàn viên. Phân tích chất lượng Đoàn viên năm học 2013 – 2014

T10/2013

Ban tô chức

Các cấp

Đ/c Trần Văn Trí

Hướng dẫn

Thực hiện trực tuyến, kết hợp chặt chẽ các cấp tổ chức đăng ký đầy đủ.

55. 

Bình chọn và giới thiệu Đoàn viên ưu tú.

T10/2013

Ban tổ chức

Đoàn trường

Đ/c Trần Văn Trí

Thông báo

Hướng dẫn

Quyết định

 

56. 

Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt xây dựng chương trình năm

T10/2013

BTV

Đoàn trường

Đoàn khoa

Đ/c Trần Văn Trí

Thông báo

Kế hoạch

Thường vụ phụ trách hướng dẫn khoa thực hiện bám sát KH chung toàn trường.

57. 

Nhận xét hoạt động Đoàn của Đoàn viên.

T10/2013

Ban tổ chức

Chi Đoàn

Đ/c Trần Văn Trí

Hướng dẫn

 

58. 

Nâng cấp các trung tâm học tập cộng đồng tại Nhà Bè

Tháng 10/2013

Ban HTNCKH

Ban điều hành ĐA XHHT

Đ/c Nguyễn Ngọc Anh

Kế hoạch

 

59. 

Triển khai học tập Nghị quyết Đảng, Đoàn các cấp. Triển khai chương trình công tác năm các cấp.

T10 - T11/2013

Ban tuyên giáo

Toàn thể các cấp

Đ/c Trần Đức Toàn

Thông báo

Đảm bảo Đoàn viên sinh viên tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt công dân đầu năm học.

60. 

Sinh hoạt chi Đoàn chủ điểm đợt

T10 + T11/2013

Ban tổ chức

Đoàn trường

Đ/c Trần Văn Trí

Hướng dẫn

 

61. 

Chuyển sinh hoạt Đoàn khóa mới và ra trường

T10 + T11/2013

Ban tổ chức

Đoàn trường

Đoàn khoa

Đ/c Trần Văn Trí

Thông báo

Hướng dẫn

 

62. 

Xây dựng kế hoạchVăn hóa đọc trong Sinh viên

T11/2013

Ban Tuyên giáo

Trường

Đ/c Trần Thị Hoa

Kế hoạch

Hướng dẫn

 

Kết hợp với khoa XHH – CTXH – ĐNA để xây dựng kế hoạch này. Đoàn khoa đứng ra tổ chức cho hoạt động cấp trường, yêu cầu các CSĐ có lực lượng tham gia.

63. 

Tổ chức lớp học Nhận thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và kết nạp Đoàn viên mới.

T11/2013

Ban tổ chức

Chi Đoàn, Cơ sở Đoàn

Đ/c Trần Văn Trí

Thông báo

 

64. 

Công tác thu sổ Đoàn khoá 2013

 

T11/2013

Ban tổ chức

Đoàn trường

Đ/c Trần Văn Trí

 

Lên phương án thu và lưu sổ Đoàn khóa 2013 và khóa 2012.

65. 

Đại hội Chi Đoàn khoá 2013 bầu BCH lâm thời

 

T11/2013

Ban tổ chức

Chi Đoàn, Cơ sở Đoàn

Đ/c Trần Văn Trí

Hướng dẫn

 

66. 

Thực hiện quyên góp kinh phí 40 triệu đồng xây dựng tượng đài Lý Tự Trọng.

Tháng 11/2013

Ban tuyên giáo

Cấp trường

Đ/c Trần Đức Toàn

Kế hoạch

 

67. 

Lễ tuyên dương và phát động Cuộc vận động nhà giáo trẻ Tiêu biểu và cán bộ trẻ tiêu biểu.

 Tháng 11/2013

 Ban HTNCKH

 Trường

Chi đoàn CBNV, GV

 Đ/c Nguyễn Ngọc Anh

 Kế hoạch

 

68. 

Diễn đàn Dạy tốt học tốt chủ đề “Học như thế nào ?”

Tháng 11/2013

Ban HTNCKH

Trường

Đ/c Nguyễn Ngọc Anh

Kế hoạch

Tập trung đối tượng Tân sinh viên.

69. 

Diễn đàn Dạy tốt học tốt chủ đề “Nhà giáo mới !”

Tháng 11/2013

Ban HTNCKH

LCĐ GV

Đ/c Nguyễn Ngọc Anh

Kế hoạch

 

70. 

Tổ chức vòng chung kết Eureka 2013

17/11/2013

Ban HTNCKH

Trường

Đ/c Nguyễn Ngọc Anh

Kế hoạch

Phối hợp HTQLKH, QLĐT, HCQT.

71. 

Cuộc thi Hành trình lịch sử cấp Chi Đoàn.

T12/2013

Ban tuyên giáo

Chi Đoàn

Đ/c Trần Đức Toàn

 

Kế hoạch

Các Chi Đoàn tổ chức hành trình đến các Bảo tàng, địa chỉ đỏ. Từ kết quả chuyến đi thực hiện thành Sổ tay hành trình chi Đoàn tôi. Trong sổ tay nêu lên những cảm nhận của Đoàn viên khi tham quan bảo tàng và các địa chỉ đỏ. Có minh họa hình ảnh và những góp ý giúp bảo tàng dễ tiếp cận với thanh niên hơn.

72. 

Kiện toàn Câu lạc bộ TSUM

T12/2013

Ban phong trào

Trường

Đ/c Trần Thị Hoa

Kế hoạch

Quy chế

Thành phần CLB: Giảng viên trẻ giúp SV học tập và NCKH

Xây dựng quy chế, tầm nhìn, sứ mạng của CLB.

73. 

Kiểm tra việc thực hiện nếp sống văn minh, Phong cách chuẩn mực thanh niên – học sinh – sinh viên.

T12/2013

(UB Kiểm tra phối hợp )

Ban tuyên giáo

Đoàn trường

Đ/c Trần Đức Toàn

Thông báo kiểm tra

Thực hiện kiểm tra thực hiện nội quy lớp học tại tất cả các cơ sở. Thành phần mời Ban giám hiệu chủ trì , phòng CTCT&HSSV cùng tham gia.

74. 

Tổ chức học tập 6 bài Lý luận chính trị và 10 Chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh.

T12/2013

Ban tuyên giáo

 

Toàn thể các cấp

Đ/c Trần Đức Toàn

Thông báo

Thực hiện theo mô hình học tập mới. Đẩy mạnh việc tự học và tự nguyện học.

75. 

Kiểm tra việc thực hiện Sổ Chi đoàn, Đoàn số, Đoàn vụ

 

T12/2013

Ban tổ chức

UBKT

Chi Đoàn, Cơ sở Đoàn

Đ/c Trần Văn Trí

Thông báo

 

76. 

Tổ chức hội thảo tiếng anh “Tạo sự hứng thú không ngừng trong việc học anh ngữ”.

T12/2013

Ban HTNCKH

Đoàn trường

Đ/c Nguyễn Ngọc Anh

 

 

77. 

Diễn đàn Dạy tốt học tốt chủ đề “Mùa thi và áp lực mùa thi !”

Tháng 12/2013

Ban HTNCKH

Đoàn cơ sở

Đ/c Nguyễn Ngọc Anh

Kế hoạch

 

78. 

Gởi thư chúc tết cho Cán bộ Đoàn

T01/2014

BTV Đoàn trường

Chi Đoàn, Cơ sở Đoàn, Đoàn trường

Đ/c Trần Văn Trí

 

 

79. 

Kiểm tra việc thực hiện 3 nắm, 3 biết, 3 làm của Chi Đoàn.

T01/2014

Ban tổ chức

UBKT

Đoàn trường

Đ/c Trần Văn Trí

Thông báo

 

80. 

Tổ chức hoạt động “ thanh thiếu nhi Thành phố ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

T1/2014

Ban tuyên giáo phối hợp với Chi Đoàn CB - CNV

Chi Đoàn

Đ/c Trần Đức Toàn

Báo cáo

(chương trình đổi mũ bảo hiểm Hàng Việt Nam chất lượng cao)

81. 

Lễ tuyên dương và phát động phong trào Sinh viên 5 tốt.

T01/2014

Ban HTNCKH

Trường

Cơ sở

Đ/c Nguyễn Ngọc Anh

Kế hoạch LT

Phối hợp cùng HSV

82. 

Liên hoan sáng tạo khoa học công nghệ trẻ

Tháng 1/2014

Ban HTNCKH

Trường

Đ/c Nguyễn Ngọc Anh

Kế hoạch

Phối hợp TT Khoa học CN Trẻ.

83. 

Chuẩn bị các hồ sơ Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Mở TP. HCM và Hướng dẫn Đại hội Đoàn khoa

T02/2014

Ban tổ chức

Các cấp

Đ/c Trần Văn Trí

Hướng dẫn

 

84. 

Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh

T2/2014

Ban tuyên giáo

Toàn thể các cấp

Đ/c Trần Đức Toàn

Kế hoạch

 

85. 

Sinh hoạt chi đoàn chủ điểm

T03/2014

Ban tổ chức

Các cấp

Đ/c Trần Văn Trí

Hướng dẫn

 

86. 

Tổ chức lớp học Nhận thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và kết nạp Đoàn viên mới đợt 2

T03/2014

Ban tổ chức

Các cấp

Đ/c Trần Văn Trí

Kế hoạch

 

87. 

Đại hội Chi đoàn khoá 2013.

T03/2014

Ban tổ chức

Chi Đoàn, Cơ sở Đoàn

Đ/c Trần Văn Trí

Thông báo, hướng dẫn

 

88. 

Kiểm tra đánh giá Cán bộ Đoàn các cấp

T03/2014

Ban tổ chức

Đoàn trường

Đ/c Trần Văn Trí

Hướng dẫn

 

89. 

Tổng hợp hồ sơ khen thưởng tháng thanh niên

T03/2014

Ban tổ chức

Đoàn trường

Đ/c Trần Văn Trí

Thông báo

 

90. 

Chương trình Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam

T12/2013,  T3/2014

 

Ban phong trào

Trường

 

Đ/c Trần Thị Hoa

Kế hoạch

Hướng dẫn

Tháng 12/2013 (Cấp khoa tổ chức), tháng 3 tổ chức ở trường THPT tại TP. HCM (cấp trường) Yêu cầu cấp khoa có hoạt cảnh giới thiệu khoa, chọn khách mời để giao lưu trong đợt đón Tân sinh viên 2014 với tùy từng chủ đề mà CSĐ lựa chọn nhưng nhắm đến việc nâng cao cho các bạn niềm yêu thích ngành học.

91. 

Xây dựng kế hoạch định kỳ về ôn thi, thi thử Tin học, Anh văn

T3/2014

Ban học tập

Trường

Đ/c Trần Thị Hoa

Kế hoạch

 

Phối hợp với Ban phong trào và HSV tổ chức lồng ghép vào Ngày hội thanh niên khỏe

92. 

Diễn đàn nghe Thanh niên nói, nói Thanh niên nghe

T3/2014

Ban tuyên giáo phối hợp với VP Đoàn trường

Đoàn trường

Đ/c Trần Đức Toàn

Kế hoạch

Định kỳ mỗi quý tổ chức một lần

93. 

Chuyên đề Kỹ năng làm việc dành cho CBNV

Tháng 7/2013 đến Tháng 3/2014

Ban HTNCKH

Chi Đoàn CBNV

Đ/c Nguyễn Ngọc Anh

Kế hoạch

 

94. 

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các Đoàn cơ sở.

T03+T04/2014

Ban tổ chức

Cơ sở Đoàn

Đ/c Trần Văn Trí

Hướng dẫn

 

95. 

Tổ chức Lễ trưởng thành Đoàn

T04/2014

Ban tổ chức

Đoàn trường

Đ/c Trần Văn Trí

Hướng dẫn

 

96. 

Chuẩn bị các hồ sơ Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Mở TP. HCM

T04/2014

BTV Đoàn trường

Đoàn trường

Đ/c Trần Văn Trí

 

 

97. 

Kiểm tra việc thực hiện Sổ Chi đoàn, Đoàn số, Đoàn vụ

T04/2014

UBKT

Ban tổ chức

Các cấp

Đ/c Trần Văn Trí

Thông báo

 

98. 

Kiểm tra chuyên đề

T12/2013 và T4/2014

Ủy ban kiểm tra

Trường

Đ/c Trần Thị Hoa

Kế hoạch

Thông báo

Theo kế hoạch UBKT

99. 

Kiểm tra chỉ tiêu thực hiện công tác năm cơ sở Đoàn

T4/2014

Ủy ban kiểm tra

Trường

Đ/c Trần Thị Hoa

Thông báo

Kế hoạch

 

 

Kiểm tra thực hiện công trình thanh niên cơ sở Đoàn và Đoàn trường

T4/2014

Ủy ban kiểm tra

Trường

Đ/c Trần Thị Hoa

Thông báo

Kế hoạch

 

 

Ngày hội pháp luật cấp trường

T4/2014

Ban tuyên giáo

Cấp khoa

Đ/c Trần Đức Toàn

Kế hoạch

Thực hiện tuyên truyền luật giao thông đường bộ

T4/2014

Ban tuyên giáo

Cấp khoa

Đ/c Trần Đức Toàn

Báo cáo

Hội thi “Tin học trẻ”.

02 – 04/2014

Ban HTNCKH

Đoàn trường

Đ/c Nguyễn Ngọc Anh

 

 

Hội nghị NCKH Sinh viên

Tháng 4/2014

Ban HTNCKH

Trường

Đ/c Nguyễn Ngọc Anh

Kế hoạch

 

Tổng kết Đề án Đoàn thanh niên tham gia xây dựng Xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2014

Tháng 4/2014

Ban HTNCKH

Ban điều hành ĐA XHHT

Đ/c Nguyễn Ngọc Anh

Kế hoạch

 

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Mở TP.HCM Lần IX ( NK 2014-2017)

T05/2014

Ban tổ chức

Đoàn trường

Đ/c Trần Văn Trí

 

 

Tổng hợp phân tích chất lượng Đoàn viên. Tổng hợp Đoàn phí

T05/2014

Ban tổ chức

Chi đoàn, Cơ sở Đoàn, Đoàn trường

Đ/c Trần Văn Trí

Thông báo

 

Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2013 – 2014. Xét Khen thưởng công tác năm.

T05/2014

UBKT

Vp Đoàn

Ban tổ chức

Các cấp

Đ/c Trần Văn Trí

Hướng dẫn

 

Đánh giá chất lượng hoạt động Cán Bộ Đoàn

T05/2014

BTV Đoàn trường

Các cấp

Đ/c Trần Văn Trí

 

 

Ngày hội thanh niên Làm theo lời Bác

T5/2014

Ban tuyên giáo

Cấp trường

Đ/c Trần Đức Toàn

Kế hoạch

Tổng hợp hồ sơ khen thưởng cơ sở Đoàn và họp BCH xét duyệt đề xuất khen thưởng cấp Thành và cấp TW.

T06/2014

BTV Đoàn trường

Đoàn trường

Đ/c Trần Văn Trí

Hướng dẫn

 

112.         

Hoàn thành đánh giá công tác năm đối với các cơ sở Đoàn

T06/2014

BTV Đoàn trường

Đoàn trường

Đ/c Trần Văn Trí

 

 

Untitled 1
THÔNG BÁO NHANH
 • Triển khai hệ thống Hành chính nội bộ
  Từ ngày 01/10/2014 tất cả các Văn bản triển khai của Đoàn - Hội sẽ được chuyển về hệ thống hành chính nội bộ của Đoàn trường và HSV trường. Mục Văn bản trên website là các biểu mẫu phục vụ công tác.
 • THÔNG TIN RÚT SỔ ĐOÀN VIÊN
  Ban tổ chức Đoàn trường thông tin đến các bạn Đoàn viên - sinh viên hệ Đại học khóa 2011  nhanh chóng liên hệ văn phòng Đoàn trường P106 - cơ sở 97 Võ Văn Tần ( trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6) để làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn và rút sổ Đoàn từ hôm nay đến hết 30/12/2016.
  Trân trọng!
 • Mời bạn đến nhận thư
  Hiện nay thư của tất cả các bạn sinh viên trường nếu để địa chỉ là 97 Võ Văn Tần. Đều được chuyển về P.106 tại lầu 01. Các bạn chú ý đến nhận thư nhé !
    
LIÊN KẾT VÀ QUẢNG BÁ