Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chỉ đạo của BCH Đoàn Trường
Thông báo thực hiện cộng điểm rèn luyện sinh viên năm học 2015 - 2016

Nhằm thống nhất trong công tác ghi nhận và tổ chức các hoạt động rèn luyện của sinh viên trong trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Ban thường vụ Đoàn trường thông báo đến toàn thể Đoàn viên, Sinh viên và các cơ sở Đoàn – Hội về việc thực hiện cộng điểm rèn luyện cho Sinh viên khi tham gia các hoạt động trong năm học 2015 – 2016 cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG – THỜI GIAN:

  1. Đối tượng: Sinh viên đang theo học các hệ Đại học chính quy tại trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh.

  2. Thời gian: Áp dụng từ tháng 09/2015 đến khi có thông báo điều chỉnh mới.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

-         Tất cả các cơ sở Đoàn – Hội từ cấp trường đến cấp chi khi tổ chức các hoạt động trong kế hoạch nêu rõ có cộng điểm rèn luyện hay không cộng điểm rèn luyện. Mức cộng điểm phải đảm bảo theo chuẩn đính kèm thông báo này.

-         Căn cứ theo chuẩn đính kèm, tất cả các cở Đoàn chủ động và liên tịch với các Liên chi hội tổ chức các hoạt động đầy đủ nhằm tạo điều kiện rèn luyện cho Đoàn viên, Sinh viên.

-         Ban tổ chức Đoàn trường và Văn phòng Đoàn trường tổ chức phát hành mẫu giấy ghi nhận 120 giờ tình nguyện cho Đoàn viên, Sinh viên theo đúng yêu cầu của Ban thường vụ Đoàn trường. Đoàn viên, Sinh viên có thể sử dụng YouthOU ”Passport” để thay thế cho mẫu giấy ghi nhận.

Trên đây là thông báo về việc thực hiện cộng điểm rèn luyện cho sinh viên trong năm học 2015 – 2016, Ban thường vụ Đoàn trường đề nghị các cơ sở Đoàn thông tin đầy đủ rõ ràng để toàn thể sinh viên được biết và tổ chức thực hiện.

Untitled 1
THÔNG BÁO NHANH
 • Triển khai hệ thống Hành chính nội bộ
  Từ ngày 01/10/2014 tất cả các Văn bản triển khai của Đoàn - Hội sẽ được chuyển về hệ thống hành chính nội bộ của Đoàn trường và HSV trường. Mục Văn bản trên website là các biểu mẫu phục vụ công tác.
 • THÔNG TIN RÚT SỔ ĐOÀN VIÊN
  Ban tổ chức Đoàn trường thông tin đến các bạn Đoàn viên - sinh viên hệ Đại học khóa 2011  nhanh chóng liên hệ văn phòng Đoàn trường P106 - cơ sở 97 Võ Văn Tần ( trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6) để làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn và rút sổ Đoàn từ hôm nay đến hết 30/12/2016.
  Trân trọng!
 • Mời bạn đến nhận thư
  Hiện nay thư của tất cả các bạn sinh viên trường nếu để địa chỉ là 97 Võ Văn Tần. Đều được chuyển về P.106 tại lầu 01. Các bạn chú ý đến nhận thư nhé !
    
LIÊN KẾT VÀ QUẢNG BÁ