Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức
Hướng dẫn thực tập và thực hiện báo cáo tốt nghiệp ngành kế toán, kiểm toán - dành cho sinh viên khóa 2020
Khoa Kế toán - Kiểm toán thông báo hướng dẫn thực tập và thực hiện báo cáo tốt nghiệp dành cho sinh viên khóa 2020. Cụ thể:
Đề nghị sinh viên theo dõi và thực hiện theo hướng dẫn.
Trân trọng thông báo.