Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức
Thông báo lich bảo vệ khóa luận tốt nghiệp ngành kiểm toán khóa 2020.
Văn phòng Khoa Kế toán - Kiểm toán thông báo lịch bảo vệ khóa luận và danh sách đủ điều kiện bảo vệ khóa luận học kỳ 2 năm học 2023-2024. Cụ thể:
- Thời gian: 08h - 17h ngày 12/06/2024.
- Địa điểm: Phòng 103, 104 - cơ sở 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1.
- Danh sách đủ điều kiện bảo vệ khóa luận: sinh viên xem chi tiết tại đây.
Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện.
Trân trọng thông báo.