Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chuyên đề
Thông báo tổ chức báo cáo chuyên đề ngày 27/04/2011

Khoa Xây dựng và Điện thông báo tổ chức báo cáo chuyên đề tháng 04/2011 nội dung:

Những nội dung nhà tuyển dụng quan tâm khi phỏng vấn xin việc

BCV: Ông Võ Thanh Sơn, Trưởng phòng nhân sự - Công ty COTEC GROUP.

Thời gian: 14g00, thứ tư ngày 27/04/2011

Địa điểm:  phòng 205 - 422 Đào Duy Anh, P.9, Q.PN, TP.HCM

Đối tượng tham dự: sinh viên Khoa Xây dựng và Điện.