Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chuyên đề
Thông báo tổ chức báo cáo chuyên đề tháng 10/2011
Khoa Xây dựng và Điện thông báo về việc Khoa phối hợp với Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam tổ chức báo cáo chuyên đề tháng 10/2011 Ngành Xây dựng, thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: 08h00-11h30, thứ ba ngày 25/10/2011

Địa điểm:  HT 601 (lầu 6)97 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM

Đối tượng tham dự: sinh viên khóa 2007 và 2008 ngành Xây dựng.

Lưu ý: sinh viên đăng ký tham dự tại lớp hoặc lớp trưởng và gởi danh sách về VP.Khoa ngày 21/10/2011.