Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chuyên đề
Thông báo tổ chức báo cáo chuyên đề tháng 04/2011

Khoa Xây dựng và Điện thông báo tổ chức báo cáo chuyên đề tháng 04/2011 Ngành Xây dựng với các chuyên đề sau:

1. Công nghệ hầm dìm

Báo cáo viên: TS.Phan Trường Sơn

2.Công nghệ sản xuất gạch từ bê tông nhẹ

Báo cáo viên: ThS.Trần Trung Dũng

Thời gian: 14g00, thứ năm ngày 21/04/2011

Địa điểm:  phòng 205 - 422 Đào Duy Anh, P.9, Q.PN, TP.HCM

Đối tượng tham dự: sinh viên Khoa Xây dựng và Điện.