Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chuyên đề
Thông báo tổ chức báo cáo chuyên đề tháng 11/2011

Khoa Xây dựng và Điện thông báo tổ chức báo cáo chuyên đề ngành Xây dựng, các chuyên đề sau:

1. Công nghệ cọc BTCT dự ứng lực cho nhà cao tầng.

Báo cáo viên: ThS. Nguyễn Đăng Khoa

2. Tổng kết một số kinh nghiệm tính ổn định mái dốc.

Báo cáo viên: ThS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Thời gian: từ 14g00 thứ 5, ngày 24/11/2011

Địa điểm: Cơ sở 422 Đào Duy Anh, Q.PN

Đối tượng tham dự: sinh viên Khoa Xây dựng và Điện.