Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chuyên đề
Thông báo tổ chức báo cáo chuyên đề tháng 03/2011

Khoa Xây dựng và Điện thông báo tổ chức báo cáo chuyên đề tháng 03/2011 Ngành Xây dựng với chuyên đề:

Chia sẽ kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế xây dựng

BCV: KS.Lưu Bạch Lý, Phó TGĐ Công ty Công ty CPTV thiết kế CN&DD (IDCO).

Thời gian: 14g00, thứ tư ngày 16/03/2011

Địa điểm:  phòng 205 - 422 Đào Duy Anh, P.9, Q.PN, TP.HCM

Đối tượng tham dự: sinh viên Khoa Xây dựng và Điện.